Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

285 miljoen voor arbeidsvoorwaarden primair onderwijs

11 september 2019 – Het kabinet stelt structureel 285 miljoen beschikbaar voor de arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs, schrijft het ministerie van OCW vandaag in een persbericht.

Blijf nu op de hoogte

47940 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Om te voorkomen dat dit geld de reserves in gaat, doet minister Slob een dringende oproep aan de sociale partners om weer met elkaar in gesprek te gaan over de besteding van het geld. De suggestie dat het om extra geld zou gaan is volgens de AOb en PO-Raad ‘volstrekt onjuist’.

Het geld is volgens de minister bedoeld voor een zogenaamde ‘bijstelling’ van de lonen met de salarissen in het bedrijfsleven. Het is aan de werkgevers en bonden om afspraken te maken over de bestemming van het geld. Momenteel zijn zij al maanden niet meer in gesprek en ligt het cao-overleg stil. “Ik doe een dringende oproep op de sociale partners om weer om tafel te gaan en dit geld te gebruiken voor leraren. Als de schoolbesturen en vakbonden niets doen, gaat het geld de reserves in. Dat zou zonde zijn”, zegt Slob.

‘Suggestie extra geld onjuist’
In een reactie op het nieuws, laat de Algemene Onderwijsbond (AOb) weten dat de suggestie van extra geld voor het primair onderwijs onjuist is.”De suggestie is dat het een speciaal extraatje is, maar dat is het niet”, zegt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. “Het gaat om de gewone loonruimte van iets meer dan 3 procent. Deze loonruimte geldt voor alle ambtenaren, alle medewerkers in het primair onderwijs, alle agenten en al het zorgpersoneel. En ik vermoed uiteindelijk ook voor de minister zelf. Op die manier loopt de publieke sector een beetje in de pas met de lonen in het bedrijfsleven. Door vandaag te focussen op het basis- en speciaal onderwijs lijkt het of er extra wordt gewerkt aan het lerarentekort. Dat is volstrekt onjuist.”

Net als de minister, wil ook Verheggen snel tot een cao komen, maar het budget van 285 miljoen is volgens haar te krap om werken in het basis- en speciaal onderwijs echt aantrekkelijker te maken. “We hebben geld nodig voor het speciaal onderwijs, voor schoolleiders, voor loonsverhoging in algemene zin én we willen de loonachterstand ten opzichte van de markt wegwerken”, aldus Verheggen. “Als de minister wil dat er snel een cao komt, dan moet hij deze Prinsjesdag écht gaan investeren in onderwijs.”

Ook de PO-Raad is sceptisch over het ‘extra’ geld van de minister. “Deze zogenoemde loonruimte zorgt er enkel voor dat de loonkloof niet groter wordt en voorkomt dus dat onderwijspersoneel erop achteruit gaat. Alle onderwijs- en overheidssectoren krijgen er namelijk geld bij zodat hun lonen kunnen meebewegen met die van werknemers van bedrijven”, schrijft de PO-Raad. Het gaat volgens de raad om geld dat het ministerie van Binnenlandse Zaken jaarlijks beschikbaar stelt om de stijgende personeelskosten van te betalen, zoals de indexatie en de gestegen pensioenpremies. Slob heeft inmiddels bevestigd dat het niet om nieuw geld gaat. Om de loonkloof met het voortgezet onderwijs wel te dichten, het lerarentekort en de werkdruk aan te pakken, is volgens de raad een extra investering van 423,5 miljoen nodig voor 2020.

Lerarentekort
Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven geven aan het van belang te vinden het lerarenberoep aantrekkelijk te maken. Het lerarentekort blijft voelbaar, met name in de Randstad. “De aanpak van het lerarentekort, in samenwerking met alle betrokkenen in het onderwijs, heeft dan ook de hoogste prioriteit”, schrijven de ministers. De minister heeft laten weten meer subsidie vrij te maken voor het opleiden van zij-instromers. Door de hogere subsidie kunnen alle aanvragen worden gehonoreerd, ook die op de wachtlijst staan. Om hier gebruik van te maken, kunnen scholen nog tot 15 oktober een aanvraag indienen. Ook is er extra subsidie beschikbaar om het lerarentekort op regionaal niveau aan te pakken.

Door: Redactie Ambtenarensalaris