Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

4 procent erbij in CAO Wageningen Research 2022 – 2023

13 juni 2022 – Medewerkers van Wageningen Research krijgen er per 1 juli 4 procent salaris bij. Ook gaat het minimum uurloon naar 14 euro per uur. Dat hebben Stichting Wageningen Research (WR) en de bonden afgesproken in het onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe cao.

Naast een hoger salaris, ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van 400 euro naar rato van het dienstverband. Medewerkers die het minimumuurloon van 14 euro gaan verdienen, ontvangen een eenmalige uitkering van 750 euro.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden Wageningen University
De salarisontwikkelingen sluiten aan bij die van medewerkers van Wageningen University (WU). Om de arbeidsvoorwaarden van WR en WU verder op elkaar aan te laten sluiten wordt het Vitaliteitspact WR structureel en geldt het kortingspercentage van 24 procent bij ziekte, net als bij WU, na 9 maanden. Vanaf september wordt naar verdere harmonisering en eventuele uitbreiding van diverse soorten verlof gekeken.

Verbetering betaald ouderschapsverlof
In aansluiting op de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) verbetert de ouderschapsverlofregeling per 1 augustus aanstaande. Dat betekent dat het betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind wordt verhoogd naar 70 procent. Daarnaast vervallen de voorwaarde dat de medewerker minimaal een jaar in dienst moet zijn om in aanmerking te komen voor betaald ouderschapsverlof en de terugbetalingsverplichting bij beëindiging van het dienstverband.

Verhoging reiskostenvergoeding woon-werkverkeer
Per 1 januari 2023 gaat de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer met 4 cent per kilometer omhoog. Daarnaast ontvangt iedereen die op 1 juli 2022 in dienst is van Wageningen Research of Wageningen University en een enkele reisafstand van meer dan 10 kilometer heeft, een eenmalige tegemoetkoming van 200 euro bruto, naar rato van hun dienstverband. Dit dient als compensatie voor de sterk gestegen brandstofprijzen.

Hogere tegemoetkoming dienstreizen
Ook de tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto bij dienstreizen wordt per 1 januari 2023 met 4 cent verhoogd. Wie op basis van de Uitvoeringsregeling dienstreizen Wageningen University & Research in aanmerking komt voor een hogere tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto bij dienstreizen, ontvangt per 1 juli 2022 een kilometervergoeding van 39 cent. Vanwege de hoge brandstofprijzen wordt deze vergoeding gedurende de looptijd van de cao, tot 1 april 2023, verhoogd naar 43 cent per kilometer.

Voor WR medewerkers die op grond van art 8 lid 4 Uitvoeringsregeling dienstreizen Wageningen University & Research in aanmerking komen voor een hogere tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto bij dienstreizen, wordt de kilometervergoeding per 1 juli 2022 met 4 cent verhoogd naar 39 cent per kilometer. Daarnaast wordt, vanwege de huidige hoge brandstofprijzen, deze tegemoetkoming tijdelijk extra verhoogd met 4 cent naar 43 cent per kilometer (gedurende looptijd van deze cao WR, tot 1 april 2023). Over de wijze waarop deze hogere tegemoetkoming uitbetaald zal worden in de periode van 1 juli tot 1 januari, zullen nog nadere afspraken met cao-partijen worden gemaakt.

De cao loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023. De achterban kan tot 16 juni op het resultaat reageren.

UPDATE 16 juni 2022: De achterban van de bonden heeft met grote meerderheid ingestemd met het bereikte resultaat. Daarmee is de nieuwe cao definitief is.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsresultaat cao Wageningen Research 2022 – 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris