Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

4 procent loonsverhoging en eenmalige uitkering in CAO HBO 2022 – 2023

24 maart 2022 – Medewerkers in het hbo krijgen per 1 juni een loonsverhoging van 4 procent en een eenmalige bonus van 600 euro bruto. Dat is afgesproken in het onderhandelaarsakkoord tussen de bonden en de Vereniging Hogescholen voor een nieuwe cao hbo. Daarmee is de volledige loonruimte benut volgens AOb-bestuurder Douwe van der Zweep.

De cao, met een looptijd van een jaar, gaat in per 1 april aanstaande. De loonsverhoging en eenmalige uitkering van 600 euro bruto bij een voltijd dienstverband, zijn de belangrijkste afspraken in het akkoord. Voor andere onderwerpen waarover in de huidige cao al afspraken zijn gemaakt, zoals een vitaliteitspact voor oudere medewerkers, thuiswerkfaciliteiten, begeleiding van nieuwe werknemers en vermindering van de werkdruk, zeggen de onderhandelaars een jaar langer de tijd te nemen. Deze onderwerpen worden nog druk onderzocht om tot regelingen te komen. Volgens de cao-partijen is het nog te vroeg om over deze punten al verdere afspraken te maken.

Ook is in de huidige cao afgesproken dat alle hogescholen hun werkdrukplan updaten en het beleid toetsen op realistische taakopdrachten. Deze afspraken blijven onverminderd van kracht.

De nieuwe cao is dan ook vooral een geld cao, bedoeld om de loonsverhoging niet te vertragen.

Als de achterbannen met het akkoord instemmen, gaat de cao in per 1 april aanstaande.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao hbo 2022 – 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris