Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

4 procent meer loon in CAO Universiteiten

16 mei 2022 – Alle medewerkers van universiteiten krijgen er per 1 juli 2022 4 procent salaris bij. Ook ontvangen ze die maand een eenmalige uitkering. Dat is afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao universiteiten met een looptijd van een jaar.

Eenmalige uitkering
Vanwege de oplopende inflatie vinden de bonden het noodzakelijk dat universiteitsmedewerkers zo snel mogelijk meer loon krijgen. Daarom is een kortlopende cao afgesproken, waarin een hoger salaris is geregeld. Voor een uitgebreidere cao is meer tijd nodig.

Het bedrag van de eenmalige uitkering is afhankelijk van het salaris. Medewerkers met een minimumuurloon van 14 euro ontvangen een eenmalige uitkering van 750 euro bruto bij een volledig dienstverband. Voor wie daar boven zit geldt een bedrag van 400 euro bruto, naar rato van het dienstverband.

Regeling betaald ouderschapsverlof verbeterd
In de cao wordt ook de regeling voor gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof verbeterd, naar aanleiding van de Wet Betaald Ouderschapsverlof die per 1 augustus 2022 ingaat. Aansluitend bij die wet hebben universiteitsmedewerkers gedurende maximaal 13 weken recht op 70 procent van het salaris als het verlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. In de wet is deze periode beperkt tot 9 weken. De doorbetaling van 70 procent geldt voor het daadwerkelijke salaris van de medewerker en is niet beperkt tot het wettelijk maximum dagloon zoals in de wet bepaald. Wordt het ouderschapsverlof na het eerste levensjaar opgenomen, dan geldt een doorbetaling van 62,5 procent.

Meer vaste banen
Een ander belangrijk thema, meer vaste banen voor docenten en onderzoekers, laat nog even op zich wachten. Wel is in het onderhandelaarsakkoord afgesproken dat bonden en werkgever hier de komende tijd afspraken over gaan maken. Hiervoor wordt in het najaar een onderzoek gestart naar de rechtspositie van docenten, met als doel die te verbeteren. Donald Pechler van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zegt daarover: “We zitten muurvast als het gaat om vaste contracten voor docenten. Bij elke universiteit is het verschillend, en ook op faculteits- en opleidingsniveau is de rechtspositie heel wisselend. De komende tijd gaan we gebruiken om echt alles boven water te krijgen, zodat we het in de komende cao centraal kunnen regelen.” De bonden pleiten voor een vast contract voor tijdelijke docenten en onderzoekers na een jaar, zoals in de huidige cao ook is geregeld voor de ondersteunende functies, universitair (hoofd)docenten en hoogleraren.

Als de achterban met het akkoord instemt, gaat de cao in per 1 april 2022 en loopt deze tot 1 april 2023.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao universiteiten 2022 – 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris