Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

4,2 procent meer salaris en hogere reiskostenvergoeding in CAO MBO

2 juni 2022 – Alle medewerkers in het mbo ontvangen een loonsverhoging van 4,2 procent en een eenmalige uitkering van 600 euro bruto bij een voltijd baan. Dat is afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao mbo.

De loonsverhoging geldt per 1 juli 2022. Ook de eenmalige uitkering is afgesproken voor de julimaand. Naast een verhoging van het loon, kunnen mbo-medewerkers ook een hogere reiskostenvergoeding tegemoet zien. Die gaat namelijk omhoog van 0,15 naar 0,19 cent per kilometer. Bovendien worden woon-werkkilometers voortaan tot 80 kilometer per werkdag vergoed. Daarvoor geldt nu nog een maximum van 50 kilometer per dag.

Betere carrièreperspectieven
In de nieuwe cao is ook aandacht voor het carrièreperspectief van medewerkers. In de huidige situatie krijgen mbo-scholen in de Randstad extra geld om meer personeel naar hogere salarisschalen te kunnen laten doorstromen. Een regeling die volgens de bonden en MBO-raad voor alle medewerkers zou moeten gelden. Om dit te bereiken lobbyen ze al lange tijd voor structureel meer geld.

Een verdere daling van medewerkers in de hogere LC- en LD-schalen is voor de onderhandelaars onwenselijk. Daarom pleiten ze voor cao-afspraken zodat alle scholen de mogelijkheid krijgen meer personeel naar hogere salarisschalen te laten doorstromen. Maar daar is geld uit Den Haag voor nodig.

Extra keuzemogelijkheid duurzame inzetbaarheid oudere medewerkers
Een andere belangrijke afspraak in het akkoord betreft de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers. Hiervoor krijgen zij er een extra keuzemogelijkheid bij. Naast de huidige mogelijkheid voor medewerkers van 57 en 60 jaar om een halve dag minder te kunnen werken tegen inlevering van een deel van het salaris, kunnen in de nieuwe cao ook medewerkers van 62 jaar die nog geen gebruikmaken van de regeling op 57-jarige leeftijd, een dag minder gaan werken. Zij betalen daar zelf, afhankelijk van hun salarisschaal, 45 of 30 procent aan mee.

Uitbreiding betaald ouderschapsverlof
Per 1 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) in. Daarin kan iedereen in het eerste levensjaar van het kind 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen tegen 70 procent van het salaris (tot het maximum dagloon, vergelijkbaar met einde LB-schaal). Daarna kunnen mbo-medewerkers nog gebruikmaken van de huidige cao-regeling van 415 uur betaald ouderschapsverlof waarvan zij 45 procent zelf betalen.

Thuiswerkregeling
Tot slot is in het onderhandelaarsakkoord afgesproken dat alle mbo-scholen voor 1 juni 2023 een thuiswerkregeling moeten hebben, afgestemd met de ondernemingsraad, met daarin afspraken over het aantal dagen thuiswerken en vergoedingen voor werkmeubilair.

De cao mbo loopt van 1 mei 2022 tot en met 31 mei 2023.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao mbo 2022 – 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris