Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

4,7 procent en 300 eenmalig voor universiteitsmedewerkers

3 juli 2024 – Er is een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao universiteiten. Daarin gaan de lonen 4,7 procent omhoog, ontvangen alle medewerkers een eenmalige uitkering van 300 euro en zijn er afspraken gemaakt over sociale veiligheid.

4,7 procent
De bonden en koepelorganisatie van Nederlandse universiteiten UNL hebben in het onderhandelingsresultaat afgesproken de salarissen per 1 september 2024 met 3,7 procent te verhogen en per 1 januari 2025 gaan de lonen nog eens met 1 procent omhoog. Daarnaast ontvangen medewerkers in september een eenmalige uitkering van 300 euro bruto op basis van een fulltime dienstverband.

Extra winst voor medewerkers in schaal 1 tot en met 7
Voor medewerkers in de loonschalen 1 tot en met 7 is het loongebouw aangepast. Zij gaan voortaan binnen hun schaal sneller in salaris omhoog. Dat geldt onder meer voor onderwijsassistenten, logistiek medewerkers, schoonmakers, bibliotheekmedewerkers en receptionisten. In de vorige cao werden al afspraken gemaakt over indexatie van het minimum uurloon dat toen op 14 euro werd gezet. Inmiddels bedraagt het 16 euro. De aanpassing van het loongebouw en de indextie levert voor medewerkers in de laagste schalen dan ook grote winst op.

Afschaffing jeugdloon
Voor jongeren wordt het jeugdloon per 1 juli 2024 afgeschaft. Zij ontvangen dus voortaan een volwassen loon waardoor ze er flink op vooruitgaan.

Sociale veiligheid
Medewerkers moeten veilig hun werk kunnen doen. De sociale veiligheid is op universiteiten meer en meer een heet hangijzer. Daarom zijn goede afspraken nodig om het werkklimaat te verbeteren. Een belangrijke stap daarin is de afspraak dat iedere universiteit voortaan een centraal meldpunt moet hebben voor klachten over sociale veiligheid. Vanuit dat punt kunnen medewerkers vervolgens worden doorverwezen naar de juiste hulp en afhandeling.

Voor medewerkers met een tijdelijk contract moet er extra bescherming komen als zij een klacht rondom sociale veiligheid willen indienen of als ze getuige zijn van misstanden. Zij moeten hierin door de werkgever niet worden benadeeld of beperkt in hun loopbaanperspectieven. Ook moeten medewerkers niet gehinderd worden door geheimhoudingsverklaringen om grensoverschrijdend gedrag te melden.

Tot slot wordt later dit jaar de ombudsfunctie geëvalueerd waarin scherp naar de onafhankelijkheid van de ombudsfunctionaris wordt gekeken en verbeterpunten worden geformuleerd.

Werkdrukcampagne
Om de torenhoge werkdruk op universiteiten de kop in te drukken, komt er een werkdrukcampagne. Onderdeel daarvan zijn het beter inroosteren van pauzes, een reële taakopdracht met name voor docenten en ook wordt onderzoek gedaan hoe vakantiedagen beter opgenomen kunnen worden en stuwmeren aan vrije dagen verminderd kunnen worden.

Deze en alle andere gemaakte afspraken leest u terug in het volledige onderhandelingsresultaat CAO Universiteiten 2024 – 2025.

Het woord is nu aan de achterbannen. Als zij instemmen loopt de nieuwe cao van 1 juli 2024 tot en met 30 juni 2025.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41772 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris