Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

8,5 procent erbij voor basisschoolleraren

7 juni 2018 – Een basisschoolleraar gaat er komend schooljaar gemiddeld 8,5 procent op vooruit, omgerekend 3.100 euro per jaar. Dat heeft het ministerie berekend op basis van de nieuwe cao voor het primair onderwijs.

Blijf nu op de hoogte

48638 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Alle leraren een schaal omhoog
De onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. De 270 miljoen die het kabinet heeft uitgetrokken voor de salarissen, is maximaal benut. Door de nieuwe functiebeschrijvingen verdwijnt de LA-schaal en gaan alle leraren een schaal omhoog. Oudere leraren gaan er het meest op vooruit, omdat bij hen de kloof met leeftijdsgenoten in het voortgezet onderwijs het grootst is.

2,5 procent erbij en eenmalige uitkering voor iedereenĀ 
In september krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs een salarisverhoging van 2,5 procent. Daarnaast volgt in oktober voor iedereen een eenmalige uitkering van 750 euro.

Nieuwe salarisschalen met terugwerkende kracht
De huidige salarisschalen LA, LB en LC worden vervangen door L10, L11 en L12. De salarissen in L10 zijn vergelijkbaar met die van de huidige LB-schaal. De nieuwe salarisschalen geven een flinke boost aan het lerarenloon. Zo gaat het brutosalaris van een fulltime werkende leraar in de huidige LA-schaal trede 7 van 2.776 naar 3.049 euro per maand. Dit gaat in met terugwerkende kracht per 1 januari 2018. Daarom krijgen leraren in oktober een nabetaling van 42 procent van het nieuwe maandloon.

Salaris verder omhoog in 2019 en 2020
De komende jaren wordt ook het geld van de functiemix toegevoegd aan de salarissen. Dit geld was bedoeld om leraren in een hogere salarisschaal te plaatsen, maar werd niet overal benut. Per 1 januari 2019 en 1 januari 2020 wordt het geld toegevoegd aan de salarissen. In het voorbeeld van de leraar in de huidige LA-schaal trede 7 gaat het dan om bedragen van 15 en 14 euro.

Toeslagen
In de nieuwe schalen zijn ook losse toeslagen meegenomen, zoals de uitlooptoeslag en bindingstoeslag. Deze toeslagen worden voortaan niet meer apart uitbetaald, maar meegenomen in het maandsalaris. Alleen het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de uitkering op de Dag van de leraar worden nog afzonderlijk uitbetaald.

Acties gaan door
De bonden zijn tevreden met het resultaat, maar om de kloof met het voortgezet onderwijs te dichten, is meer geld nodig. De acties van basisschoolleraren gaan daarom door. Dat verklaart ook de korte looptijd van de nieuwe cao: tot 1 maart 2019. Daarmee hopen de bonden komende Prinsjesdag meer geld vrij te krijgen van het kabinet. “Deze cao is een mooi tussen-resultaat, maar we zijn er nog niet”, legt Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb) uit. “De loonkloof met het voortgezet onderwijs is nog niet gedicht. Als we het vak van leraar basisonderwijs aantrekkelijk willen houden en grote lerarentekorten willen voorkomen, moeten we leraren in het basis- en voortgezet onderwijs hetzelfde gaan betalen. Er is nog 600 miljoen euro van het kabinet nodig om dat voor elkaar te krijgen.”

Zeggenschap van het team
In de nieuwe cao is ook een grote rol weggelegd voor het team. Waar dit al gebeurde bij de verdeling van het geld uit het werkdrukakkoord, wordt deze lijn verder doorgetrokken. Zo bepaalt het team zelf hoeveel lesuren iedereen krijgt. Per fulltimer is er bekostiging voor 930 uur. Een leraar kan alleen meer dan 940 lesuren krijgen als hij daar zelf mee instemt. Daarmee komt er een verbetering voor leraren die nu soms wel 1.000 uur lesgeven.

Ook komt er een andere regeling voor vervanging bij ziekte, zodat er minder lessen uitvallen.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord
Salarisschalen PO 2018
Salaristabel leraren vergelijking oude en nieuwe situatie
Functiereeks leraren primair onderwijs

Door: Redactie Ambtenarensalaris