Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

AOb maakt CAO-eisen voortgezet onderwijs bekend

1 juli 2019 – 5 procent salarisverhoging, een maximale lestaak van 19 klokuren per week, voor ondersteuners recht op uitloop in een hogere salarisschaal en meer aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs. Met die eisen willen de Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV Onderwijs de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs in gaan.

Volledige dertiende maand
De AOb is van mening dat na jaren van nullijn en loonmatiging er weer meer waardering moet komen voor het voortgezet onderwijs. “Docenten en ondersteuners in het voortgezet onderwijs lopen zich elke dag het vuur uit de sloffen om goed onderwijs te verzorgen voor bijna een miljoen leerlingen. Dit belangrijke werk moet beter gewaardeerd worden”, aldus Henrik de Moel van de AOb. Een deel van de looneis wil de bond gebruiken voor de realisatie van een volledige dertiende maand.

Lestaak naar 19 uur
Ook de werkdruk staat hoog op de prioriteitenlijst van de AOb. In de huidige cao is afgesproken dat vanaf schooljaar 2019/2020 de lestaak met 30 uur omlaag moet bij een maximale lestaak van 750 uur. Uiterlijk 1 maart dit jaar moesten scholen hiervoor een plan klaar hebben. Onlangs werd al duidelijk dat die afspraak niet gehaald wordt. Daarom wil De Moel dat de maximum lestaak in de komende cao wordt beperkt tot 19 klokuren per week. De komende jaren zou de lestaak dan verder moeten zakken naar 17 klokuren. Ondanks het mooie streven, lijkt het de leraren nog geen vertrouwen te geven en veroorzaakt het eerder stress.

Als het aan de AOb ligt, krijgt een fulltime werkende leraar met een maximale lestaak een les-roostervrije dag per week. Een dag die bedoeld is voor voorbereiding, nawerk en onderwijsontwikkeling. De maatregel moet het volgens De Moel aantrekkelijker maken om fulltime te werken waarmee het lerarentekort kan worden teruggedrongen. De Moel “Zo’n roostervrije dag brengt lucht in een fulltime werkweek en dat maakt fulltime werken aantrekkelijker.”

Schaaluitloop voor OOP
Ook wil De Moel aandacht voor het onderwijsondersteunend personeel met betere carrière- en ontwikkelmogelijkheden. “Als eerste stap zouden de oop-functies opnieuw moeten worden gewaardeerd. Daarnaast willen we dat oop’ers tot en met schaal 9 recht krijgen op een uitloop in de eerstvolgende salarisschaal”, aldus De Moel.

Uitzendkrachten en VSO
Het pensioen van uitzendkrachten zou verplicht ondergebracht moeten worden bij het ABP. Uitzendkrachten bouwen nu nog pensioen op volgens de cao voor uitzendkrachten, dat een stuk minder is dan het ABP-pensioen. Met een gelijk pensioen, verdwijnt bij werkgevers een financiële prikkel om voor uitzendkrachten te kiezen. Onlangs maakten werkgevers en bonden in het hoger beroepsonderwijs een zelfde afspraak. Daarmee krijgen uitzendkrachten in het hbo per 1 september 2019 gelijke arbeidsvoorwaarden als hun collega’s in vaste dienst.

Ook pleit de AOb voor overzetting van docenten in het voortgezet speciaal onderwijs naar de cao voor het vo. Zij vallen nu nog onder de cao voor het primair onderwijs.

Bekijk hier de volledige cao-inzet van de AOb/FNV.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50503 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris