Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Bestuurders VO 2018 – 2019 gepubliceerd

11 april 2019 – De nieuwe cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs is beschikbaar. In de cao zijn tevens de beloningstabellen voor 2018 en 2019 verwerkt.

Blijf nu op de hoogte

48881 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Trendbreuk
Tot 2018 volgden de salarissen van de cao Bestuurders VO de stijgingen van de reguliere cao voor het voortgezet onderwijs. Daarom werden net als in de reguliere cao de salarissen per 1 juni 2018 met 2,35 procent verhoogd. Sinds dit jaar is die trend doorbroken. Salarisverhogingen voor bestuurders blijven voortaan 0,75 procent onder de procentuele verhogingen van de cao VO. Reden daarvan is dat de reguliere loonsverhoging voor het VO voor een groot aantal bestuurders een overschrijding van de Wnt-normen voor het onderwijs zou kunnen betekenen. Deze normen zijn voor 2019 overigens wel flink opgeschroefd.

Concreet betekent deze afspraak dat bestuurders in het VO er per 1 januari 2019 1,4 procent bij hebben gekregen, mits daarmee niet de Wnt-normen worden overschreden. Deze verhoging staat tegenover een verhoging van 2,15 per 1 juni in de reguliere cao.

De cao loopt nog tot 1 november 2019.

Bekijk hier de cao Bestuurders VO 2018 – 2019 en beloningstabel 2018 – 2019.

Door: Redactie Ambtenarensalaris