Cao-inzet voortgezet onderwijs: meer salaris, minder lessen

11 oktober 2017 – Een flinke loonsverhoging, minder lesuren en kleinere klassen. Dat zijn enkele hoofdpunten uit de inzet van de onderwijsbonden voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs.

Afgelopen maand gingen de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs van start. Gister presenteerden de bonden en VO-raad hun voorstellen.

3,5 procent loon erbij
Passend bij de loonontwikkelingen in de markt en de jarenlange nullijn, pleiten de bonden voor een salarisverhoging van 3,5 procent. “Volgens ramingen stijgen de lonen in de marktsectoren komend jaar met grofweg 2,25 procent. Wij vinden dat daar in onze sector de komende jaren steeds 1,25 procent bij moet om de averij die de sector opliep door de jarenlange nullijn te compenseren. Op die manier wordt het ook voor studiekiezers weer aantrekkelijker om naar een lerarenopleiding te gaan”, aldus AOb-voorzitter Ben Hoogenboom.

Werkdrukvermindering
Ter vermindering van de werkdruk willen de bonden het aantal lesuren terugbrengen van 25 naar 20. “Op die manier krijgt een docent meer tijd om de les voor te bereiden en zijn vak bij te houden”, schrijft de AOb. Omdat er twee jaar geleden een motie over aangenomen is in de Tweede Kamer heeft Hoogenboom goede hoop dat deze afspraak mogelijk moet zijn. Ook kleinere klassen moeten bijdragen aan werkverlichting. “Reguliere groepen van 25 scholieren of meer moeten worden opgesplitst en starters moeten de optie krijgen om minder lessen te draaien om te kunnen wennen aan het werk dat ze uitvoeren.”

Scholingsbudget
Ook scholing staat hoog op de agenda. Zo wil de AOb het scholingsbudget voor zowel onderwijsgevend als ondersteunend personeel omhoog brengen naar 700 euro. Medewerkers die minder dan 50 procent werken moeten jaarlijks minimaal 40 klokuren krijgen voor professionalisering.

Haaks op regeerakkoord
Hoogenboom realiseert zich dat de bond ambitieuze doelen heeft die haaks staan op de plannen van het kabinet. In het regeerakkoord wordt namelijk niets gezegd over het gebrek aan leraren voor tekortvakken als wiskunde en Duits. “Blijkbaar zien ze geen noodzaak tot investeren in de aantrekkelijkheid van het beroep. Je moet toch vaststellen dat de coalitiepartijen totaal geen oog hebben voor de ernst van de problemen in onze arbeidsmarkt”, aldus Hoogenboom.

Op 31 oktober praten de bonden en VO-raad verder.

Hieronder kunt u de volledige inzet van de bonden en VO-raad downloaden.
Voorstel VO-raad
Inzet Algemene Onderwijsbond (AOb) / FNV Overheid
Inzet CNV Onderwijs

Door: Redactie Ambtenarensalaris