Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO-onderhandelingen PO geklapt op looneis

27 juni 2019 – De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het basisonderwijs zijn geklapt. Het loonbod van de PO-Raad en de eis van de bonden liggen te ver uit elkaar om tot een akkoord te komen. De bonden willen daarom niet verder praten.

Blijf nu op de hoogte

47923 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Looneis
Eugène Stolk, bestuurder van de Algemene Onderwijsbond, legt uit: “We hadden een hele reële looneis voor al het personeel in het onderwijs, maar daar viel niet over te praten. Op deze manier zou het loonverschil tussen het primaire onderwijs en het voortgezet onderwijs weer groter worden. Dat is in deze tijd onbespreekbaar.” Een redelijke looneis is volgens de AOb 5 procent. Dit is volgens de bond nodig om de loonkloof niet verder te vergroten. Als absolute bodem geldt voor de AOb de ruimte die het kabinet geeft. Die ruimte zou 3 procent per 1 maart 2019 en nog eens 3 procent in 2020 zijn. De PO-Raad bood volgens de AOb slechts 2,5 procent per 1 september 2019 en 1,1 procent van 1 april tot 1 november 2020.

De bonden zijn vooral boos, omdat zij door het verder oplopende lerarentekort hoopten op een echte verbetering. “Er zijn eenvoudig niet genoeg mensen meer te krijgen voor goed onderwijs voor al onze kinderen. Je kunt het dan niet maken om een flut cao af te sluiten in deze tijd. Het maakt mij oprecht boos dat overal geld voor lijkt te zijn, behalve voor een goede cao voor personeel in het basisonderwijs. Dit zijn de mensen die zorgen voor goed onderwijs aan alle kinderen van Nederland”, aldus Stolk.

PO-Raad teleurgesteld en verbaasd
De PO-Raad is teleurgesteld in de beslissing van de bonden om de onderhandelingen te stoppen. Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, laat weten: “Ik vind dit heel jammer. We wilden in deze cao een eerlijke beloning realiseren voor onderwijsondersteunend personeel en schooldirectie. Daar zitten ze al jaren op te wachten. Dat kan nu niet doorgaan. Ook waren we bereid een mooie loonsverhoging voor iedereen af te spreken.”

Daarnaast wijst Den Besten erop dat de bonden geen invulling wilden geven aan de afspraak uit het vorige akkoord om de transitievergoeding te verrekenen met de bovenwettelijke uitkering. Die voorwaarde gold als voorwaarde van het kabinet bij het toekennen van de € 270 miljoen waarmee vorig jaar de lerarensalarissen verhoogd konden worden. Zij is dan ook verbaasd over de opstelling van de bonden hierin.

Financieel uiterste
Het voorstel van de PO-Raad bestond uit een salarisverhoging van 4 procent voor alle medewerkers, harmonisatie van het functiegebouw, actuele functiebeschrijvingen en passend loon voor directeuren en onderwijsondersteuners en een individueel scholingsbudget. Een prima bod volgens Den Besten. “Ik nodig de vakbonden graag uit om in het belang van het primair onderwijs nog eens goed na te denken over het prima bod dat wij hebben gedaan. Daarmee doen we al het mogelijke om het werk in onze sector aantrekkelijker te maken. De PO-Raad is met dit voorstel financieel tot het uiterste gegaan. Daarmee wordt niet de loonkloof met het voortgezet onderwijs niet gedicht, daarvoor zijn extra investeringen van het kabinet nodig. Nu staan de medewerkers echter met lege handen.”

Extra voor onderwijsondersteuners en directeuren
Een belangrijke focus voor de nieuwe cao lag op de salarissen en functiebeschrijvingen van onderwijs ondersteunend personeel en directiefuncties. Daar waren al flinke stappen in gezet, die nu nog niet kunnen worden doorgevoerd. Voor deze medewerkers zou volgens Stolk een extra stapje in het vat zitten, maar ook voor hen was er te weinig. Verder lagen er al conceptafspraken over een individueel scholingsbudget.

Acties gaan door
Zolang er geen nieuwe cao is, loopt de cao die tot 1 maart dit jaar liep, nog door. “Na de zomer gaan de acties door”, besluit de AOb.

Door: Redactie Ambtenarensalaris