Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO PO laat nog op zich wachten

21 februari 2019 – De huidige cao PO loopt door na 1 maart. De onderhandelingsgesprekken verlopen constructief, maar voor 1 maart komt het niet tot een akkoord. Dat meldt CNV Onderwijs.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De huidige cao loopt officieel tot 1 maart 2019, maar door het ontbreken van een akkoord, loopt de cao voorlopig door. Ondanks dat het kabinet (nog) geen extra geld beschikbaar heeft gesteld, zijn de PO-Raad en vakbonden sinds begin december in gesprek voor een nieuwe cao. Tegelijkertijd vragen alle partijen aandacht voor de noodzakelijke extra investeringen. Op 15 maart wordt dat kracht bijgezet met een landelijke onderwijsstaking. Vakbond CNV liet eerder al weten niet aan deze actie mee te doen, omdat staken een ultiem middel is dat je volgens de bond niet inzet tijdens onderhandelingen.

Belangrijke onderwerpen aan de onderhandelingstafel zijn de functiebeschrijvingen en beloningen van onderwijsondersteunend personeel (OOP). De afgelopen periode zijn hiervoor intensieve gesprekken gevoerd met onderwijsassistenten, logopedisten, gedragswetenschappers en andere ondersteuners. De gesprekken met schoolleiders lopen nog.

Volgens CNV vragen de onderzoeken veel tijd. Als de onderzoeken zijn afgerond moet duidelijk worden wat de uitkomsten betekenen voor de cao en welke afspraken er uit voort vloeien, wetende dat het kabinet vooralsnog geen extra middelen beschikbaar stelt.

Door: Redactie Ambtenarensalaris