CAO primair onderwijs gepubliceerd

24 juli 2018 – De nieuwe cao met bijbehorende salarisschalen voor het primair onderwijs is uitgewerkt in een cao-tekst en gepubliceerd. Dat meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Blijf nu op de hoogte

42158 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De cao omvat onder andere een aantal aanpassingen in hoofdstuk 3 in het kader van de Wet Werk en Zekerheid (Wwz) en de uitzondering op de ketenbepaling bij vervanging wegens ziekte. In hoofdstuk 5 zijn de nieuwe functiebeschrijvingen voor leraren opgenomen. De bijlagen A1 tot en met A4 bevatten de nieuwe salarisschalen met de loonsverhoging voor 2018.

De nieuwe CAO PO 2018-2019 geldt per 1 januari 2018 en loopt tot 1 maart 2019.

Bekijk hier de cao PO 2018 – 2019 en salaristabellen. 

Door: Redactie Ambtenarensalaris