Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Universiteiten 2020 definitief

8 juni 2020 – De achterban van bonden en werkgevers heeft ingestemd met het vorige maand bereikte onderhandelaarsakkoord voor de cao universiteiten 2020. Dat betekent dat medewerkers deze maand 3 procent loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 750 euro, naar rato, ontvangen.

Blijf nu op de hoogte

47608 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Ook is in de cao ongeveer 20 miljoen gereserveerd voor medewerkers die door de coronacrisis in de problemen zijn geraakt, zoals voor onderzoekers met een tijdelijk contract die hun onderzoek niet hebben kunnen afronden.

De cao geldt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Alle gemaakte afspraken vindt u in het onderhandelaarsakkoord CAO Universiteiten 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris