Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

CAO VO 2021: 1,8 procent structureel en 800 euro eenmalig

18 oktober 2021 – 1,8 procent salarisverhoging en een eenmalige uitkering van 800 euro. Dat is afgesproken in de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs voor 2021.

Loonruimte benut
Van de zomer lieten de bonden nog weten te wachten op een nieuw kabinet, omdat er meer geld nodig is om de lonen te verhogen én de werkdruk aan te pakken. Om te voorkomen dat de beschikbare loonruimte in de lumpsum terecht komt, hebben de onderhandelaars nu toch een onderhandelaarsakkoord bereikt met daarin alleen loonafspraken. Een loonsverhoging heeft volgens AOb-bestuurder Jelmer Evers al te lang op zich laten wachten. “De energiekosten stijgen, de inflatie ook, de dure feestdagen staan voor de deur: er moest iets gebeuren.”

De loonsverhoging geldt met terugwerkende kracht per 1 oktober 2021 en bestaat uit een structurele verhoging van 1,5 procent en een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,33 procent. Met de verhoging van de eindejaarsuitkering van 8 naar 8,33 procent, komt deze uit op een volledige dertiende maand. De eenmalige uitkering van 800 euro wordt in november, of zo snel mogelijk daarna, uitbetaald en geldt naar rato van het dienstverband.

Aanpak werkdruk
Volgens Evers is een flinke structurele investering in het voortgezet onderwijs nodig om naast de lonen ook de werkdruk aan te pakken. Hij wijst daarbij op verkleining van de klassen, een betere begeleiding en verdere professionalisering. Ook in het voortgezet onderwijs neemt het lerarentekort ‘schrikbarende vormen’ aan, aldus Evers.

Parallel aan de cao-onderhandelingen kijkt een groep van 60 onderwijsprofessionals (leraren, oop-ers, schoolleiders en bestuurders) naar oplossingen voor werkdruk en taakbeleid. Daarvan worden in december de eerste resultaten verwacht.

De achterban van bonden en VO-raad kan tot 12 november op het akkoord reageren.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao voortgezet onderwijs 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2021 Ambtenarensalaris