Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

CAO VO 2022 – 2023 een feit

14 juli 2022 – De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs is definitief. Zowel vakbondsleden als leden van de VO-raad hebben met ruime meerderheid ingestemd met het onlangs bereikte onderhandelaarsakkoord voor de cao VO 2022 – 2023.

Alle medewerkers in het voortgezet onderwijs ontvangen per 1 juli 2022 een loonsverhoging van 4,75 procent en een eenmalige bruto-uitkering van 500 euro, naar rato van het dienstverband. Voor ondersteunend personeel is er daarnaast een jaarlijkse bruto-uitkering in oktober van 275 euro, eveneens naar rato.

Werkdrukverlichting
Ook zijn afspraken gemaakt over de besteding van de 300 miljoen euro die beschikbaar is voor verlichting van de werkdruk. De helft van het bedrag wordt gebruikt voor individuele werkdrukverlichting van 40 uur, naast de 50 uur die elke werknemer al in zijn of haar persoonlijk budget had. Deze uren kunnen gebruikt worden voor vermindering van het aantal lesuren, minder overige taken of voor verlof. De uren kunnen komend schooljaar ook eenmalig worden uitbetaald wat neerkomt op een loonsverhoging van 2,4 procent. De overige 150 miljoen mogen de teams zelf, met instemming van medewerkers en mr, verdelen.

De komende weken worden de cao-teksten uitgewerkt en wordt gewerkt aan een overgangsregeling voor de nieuwe ouderschapverlofregeling vanaf 2 augustus 2022.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao vo 2022 – 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris