Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

CAO VO: lestijdreductie komt niet van de grond

13 juni 2019 – De cao-afspraak die de lestaak van leraren in het voortgezet onderwijs moet verlagen en meer tijd vrij moet maken voor onderwijsontwikkeling, komt nog nauwelijks van de grond. Dat schrijft de AOb in het Onderwijsblad van deze maand.

Volgens de cao VO 2018 – 2019 (art. 8.2) zouden leraren vanaf schooljaar 2019 – 2020 30 uur minder les moeten geven bij een maximale lestaak van 750 uur. Met een opslagfactor zou dan 50 uur beschikbaar komen voor onderwijsontwikkeling, -verbreding en -verdieping (de zogenaamde ovv-tijd). Naast meer ontwikkeltijd, zou de afspraak de werkdruk in het vo moeten verlichten.

Werkdrukvermindering
Uiterlijk 1 maart 2019 moesten scholen een plan hebben voor invulling van de vrijkomende uren en dit voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Volgens de AOb is dit bij nog geen 20 procent van de scholen gelukt en wordt de afspraak bij ruim 10 procent helemaal niet uitgevoerd. “Dat betekent dat de lestaak van leraren op veel scholen niet zal dalen en dat het doel, werkdrukvermindering, niet bereikt wordt”, concludeert AOb-bestuurder Henrik de Moel.

Van de scholen die wel met de uitwerking aan de slag zijn gegaan, verschilt de invulling. Slechts een klein deel, 15 procent, kiest daadwerkelijk voor een wekelijks lesuur minder. Andere oplossingen zijn verlaging van het aantal lesweken, kortere lesuren (van 50 naar 45 minuten) of centrale lesvrije dagen. Oplossingen die volgens De Moel niet het gewenste effect hebben. “Het zijn oplossingen die leiden tot vermindering van het totaal aantal lesuren per jaar, maar daar merk je als docent in de praktijk niet veel van.” Het zijn juist het hoge aantal lesuren in combinatie met andere taken die werkdruk veroorzaken. De mogelijkheden zijn er volgens De Moel wel, maar dit vergt overleg met alle betrokkenen. “Wat hebben leerlingen nodig, hoe willen we ons onderwijs vormgeven en hoe bereiken we dat. Het is jammer dat dit gesprek op veel scholen niet op die manier plaatsvindt”, aldus de AOB-bestuurder.

Geen vertrouwen
Tot op heden geeft de cao-afspraak dan ook niet het vertrouwen dat de ovv-tijd zal bijdragen aan werkdrukvermindering en lijkt het eerder meer stress te geven. Dat bevestigt ook een docent die naar aanleiding van het bericht over de salarisverhoging per 1 juni 2019, aan Ambtenarensalaris liet weten dat het eerder werkdrukverhogend werkt zolang werkgevers in haar ogen niet mee willen werken vanwege de hoge kostenpost. De Moel gebruikt de gebrekkige uitvoering van de cao-afspraak daarom nogmaals om het kabinet te bewegen met meer geld over de brug te komen. “Uiteindelijk willen wij als vakbond naar een lestaak van 20 uur per week. Dat kost veel geld, maar de wens om de werkdruk te verlagen is zeer legitiem. Het aantal burn-outklachten in het voortgezet onderwijs is hoger dan in het primair onderwijs. En willen we de tekorten niet het niveau laten halen van het primair onderwijs, dan moet er nu geïnvesteerd worden.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris