CAO’s PO en VO definitief

9 juli 2018 – De onlangs bereikte onderhandelingsakkoorden voor het primair onderwijs en voortgezet onderwijs zijn definitief. De achterbannen hebben ingestemd met de gemaakte afspraken, maar de actiebereidheid blijft in beide sectoren onverminderd hoog. Dat blijkt uit peilingen van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

Voor beide cao’s is de korte looptijd een belangrijke overweging om akkoord te gaan, want voor de lange termijn is het niet genoeg. De acties gaan vooralsnog dan ook gewoon door.

Primair onderwijs
“De loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs moet worden gedicht”, aldus AOb-bestuurder Eugenie Stolk over het cao-akkoord voor het PO. Van de verschillende functiegroepen zijn de leraren het meest positief over het akkoord. Zij gaan er dan ook het meest op vooruit door het afschaffen van de LA-schaal en het doorschuiven naar een hogere schaal. Onderwijsondersteuners vinden echter dat hierdoor de verschillen met leraren te groot worden, omdat alleen leraren extra loonsverhoging krijgen. Deze extra verhoging voor leraren komt voort uit de 270 miljoen die specifiek gereserveerd is voor de lerarensalarissen.

Voortgezet onderwijs
Belangrijke afspraken uit het cao-akkoord voor het voortgezet onderwijs zijn een loonsverhoging van 4,5 procent plus een eenmalige uitkering, 1 lesuur minder per week voor docenten en betere loopbaanmogelijkheden voor onderwijs ondersteunend personeel. Toch wil 94 procent van de AOb-leden actievoeren voor een verdere verbetering van de cao als het gaat om salaris en werkdruk. “Eén lesuur is nadrukkelijk een begin, 20 uur per week een mooi streven”, is volgens de AOb een veelgemaakte opmerking. Ook blijkt dat leraren graag afspraken willen over de maximale klassengrootte om de werkdruk te verlichten, omdat dat in hun ogen veel meer werkdrukbepalend is.

Voor beide sectoren geldt dan ook dat de cao een goede eerste stap is, maar dat het kabinet echt met meer over de brug moet komen.

De cao PO loopt van 1 januari 2018 tot 1 maart 2019. Die voor het VO loopt van 1 mei 2018 tot 1 september 2019.

Door: Redactie Ambtenarensalaris