Compensatie vakantieverlof bij zwangerschaps- en bevallingsverlof VO

29 januari 2019 – Leraren in het voortgezet onderwijs die zwangerschaps- en bevallingsverlof hebben in een schoolvakantie, moeten hun vakantiedagen op een ander moment gecompenseerd krijgen. Nu geldt dat alleen voor de zomervakantie.

Blijf nu op de hoogte

47579 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt vakbond FvOv naar aanleiding van de uitspraak van de kantonrechter in een rechtszaak.

De cao VO bepaalt dat compensatie van vakantiedagen tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof alleen geldt voor de zomervakantie. Onterecht, vinden de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), onderdeel van de FvOv, en de Algemene Onderwijsbond (AOb) die de rechtszaak aanspanden. “Bij de andere vakanties in het voortgezet onderwijs waren de regels niet altijd even duidelijk”, zegt Sandra Roelofsen, advocaat van de KVLO. Volgens Roelofsen zou er geen onderscheid moeten bestaan tussen compensatie in de zomervakantie en compensatie in andere vakanties. Ze wijst daarbij ook op Europese jurisprudentie waaruit blijkt dat zwangerschaps- en bevallingsverlof niet kan samenvallen met welke vakantie dan ook.

De kantonrechter oordeelde dat zwangere werkneemsters, per saldo, niet minder vrije tijd mogen overhouden dan hun collega’s zonder zwangerschaps- of bevallingsverlof. De uitspraak van de kantonrechter biedt werkneemsters de mogelijkheid hun werkgever om compensatie te vragen als hun verlof samenvalt met een schoolvakantie. Wel waarschuwt Roelofsen dat het om een uitspraak van de kantonrechter gaat. “Dus de werkgever kan nog in hoger beroep gaan. Maar vooralsnog zijn wij tevreden.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris