Doelmatiger onderwijs moet gat onderwijsbegroting opvullen

7 november 2017 – Met ‘doelmatiger onderwijs’ moet het primair onderwijs de komende jaren 61 miljoen euro besparen. Voor de andere onderwijssectoren gaat het om bedragen tussen de 17 en 47 miljoen. Dat blijkt uit de nota van wijziging die de onderwijsministers hebben ingediend bij de Tweede Kamer.

Met de bezuinigingen moet het gat op de onderwijsbegroting van het tweede kabinet Rutte worden gedicht. Minister Van Engelshoven wil dit opvullen door doelmatiger onderwijs in alle onderwijssectoren. Het grootste deel komt voor rekening van het primair onderwijs: structureel 61 miljoen euro. Een precieze invulling is nog niet bekend, maar “het streven is om bij de invulling van de besparingen over en binnen alle onderwijssectoren (inclusief onderzoek), het primaire proces zo veel mogelijk te ontzien.”

Onderwijsbond AOb is bang voor de gevolgen. “Zolang schoolbesturen de lumpsum krijgen en zelf mogen weten hoe ze hun geld uitgeven of waar er gesneden wordt, dan is de kans groot dat het de mensen voor de klas raakt. Het overgrote deel van de uitgaven gaat namelijk naar het personeel. Dat betekent dus minder personeel of minder geld voor salarissen”, zegt AOb-bestuurder Douwe van der Zweep.

Ook de PO-Raad is niet te spreken over de aangekondigde bezuinigingen. Volgens haar overschaduwen de besparingen de extra investeringen van het kabinet voor hogere salarissen en een lagere werkdruk. “Deze investeringen zijn al onvoldoende en komen te laat om de problemen echt aan te pakken. Met bezuinigingen hier bovenop geeft het kabinet het onderwijs een trap na”, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

Door: Redactie Ambtenarensalaris