Doelstelling functiemix primair onderwijs nog lang niet gehaald

5 april 2018 – Nog altijd zitten zo’n 18 duizend leraren in het primair onderwijs onterecht in de laagste salarisschaal. De functiemix doelstelling om in 2014 40 procent van de leraren in de LB-schaal te belonen, is nog lang niet gehaald.

Blijf nu op de hoogte

40711 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat meldt de Telegraaf op basis van cijfers van DUO.

Vorig jaar bleef de teller steken op 26,7 procent. Een jaar eerder was dat nog 26 procent. Sinds 2014 is het aantal leraren in de LB-schaal maar met 2,5 procent toegenomen (van 24,2 in 2014 naar 26,7 in 2017). De cijfers schuiven dus maar mondjesmaat op richting de doelstelling die al in 2014 gerealiseerd had moeten zijn.

Nieuw loongebouw
Doel van de functiemix is het lerarenvak aantrekkelijker te maken en de carrièrekansen te vergroten. Maar het stokt bij de realisatie. Een mogelijke oplossing is het afschaffen van de LA-schaal. Volgens de PO-raad geeft dat echter maar een korte impuls. Daarom pleitte de raad al eerder voor een structurelere oplossing door de vorming van een nieuw en modern loongebouw dat alle leraren zicht biedt op een beter salaris. Of dat lukt hangt echter sterk af van de middelen die het kabinet hiervoor beschikbaar stelt. Dat budget is momenteel nog te laag.

Geen onwil
In een reactie op de berichtgeving van de Telegraaf laat de PO-raad weten dat het achterblijven van de lerarensalarissen in het primair onderwijs niet te wijten is aan de onwil van schoolbesturen. “Al het geld dat de overheid beschikbaar heeft gesteld voor de functiemix, is hier ook aan besteed”, aldus de sectororganisatie.

Door: Redactie Ambtenarensalaris