Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Gemiddeld 10 procent erbij in CAO HBO

3 juli 2023 – Medewerkers in het hbo krijgen er gemiddeld 10 procent bij. Afhankelijk van de schaal van de medewerker gaan de salarissen tussen 13,8 en 6,36 procent omhoog. Ook krijgt iedereen een eenmalige uitkering van 833 euro bruto naar rato van het dienstverband. Dat is afgesproken in het principeakkoord voor een nieuwe cao hbo.

Loonsverhoging tussen 13,8 en 6,36 procent
In het akkoord is een gedifferentieerde loonontwikkeling per schaal afgesproken, waarbij de lagere schalen een hoger percentage loonsverhoging krijgen. Allereerst worden de bedragen in schaal 1 tot en met 10 per 1 juli 2023 verhoogd met 150 euro bruto en in schaal 11 en 12 met 100 euro bruto. Ook komt er aan het einde van schaal 11 en 12 een extra periodiek bij, waardoor deze schalen beter aansluiten op de salarissen in de andere onderwijssectoren. Wie al op het maximum van deze twee functieschalen is ingeschaald, ontvangt per 1 juli het nieuwe maximum. Bij schaal 11 wordt tevens aan de onderkant een extra aanlooptrede toegevoegd.

De verhoogde bedragen in de schalen 1 tot en met 12 worden vervolgens per 1 juli verhoogd met 6,36 procent. Ook de schalen 13 tot en met 18 krijgen een verhoging van 6,36 procent.

Afhankelijk van de schaal waarin een medewerker zit, ontvangt de medewerker daarmee een loonsverhoging tussen 13,8 (onderste schaal) en 6,36 (schaal 13 en hoger) procent. Wie aan het maximum van schaal 11 en 12 zit, krijgt er met de salarisafspraken respectievelijk 11,33 of 10,45 procent bij. De verhogingen worden uiterlijk met het salaris van september 2023 met terugwerkende kracht uitbetaald.

Eenmalige uitkering
Met het salaris van september 2023 ontvangen alle medewerkers die op dat moment in dienst zijn bij een hogeschool een eenmalige uitkering van 833 euro bruto naar rato van het dienstverband.

Inschaling docenten
Een andere afspraak betreft de inschaling van docenten. Vanaf 1 september 2023 geldt dat zij minimaal in schaal 11 worden ingeschaald.

Geboorteverlof aangevuld tot 100 procent
Verder hebben de onderhandelaars afgesproken dat voor de duur van het aanvullende geboorteverlof de UWV uitkering van 70 procent van het dagloon aangevuld wordt tot 100 procent van het wettelijk (maximum) dagloon.

Uitbreiding regeling werktijdverkorting
Medewerkers die gebruik maken van de regeling werktijdverkorting krijgen de mogelijkheid om nog eens maximaal 20 procent minder te gaan werken ten opzichte van hun oorspronkelijke betrekkingsomvang. 

De cao hbo loopt van 1 april 2023 tot en met 30 juni 2024.

Bekijk hier het volledige principeakkoord cao hbo 2023 – 2024.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41822 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris