Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Grote verschillen in thuiswerkvergoeding HBO

25 maart 2021 – De vergoedingen voor thuiswerken en internet in het hbo verschillen sterk. Een centrale afspraak in de cao zou hier verandering in moeten brengen, vindt de AOb.

Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Als het aan de onderwijsvakbond ligt, krijgt iedere medewerker 2 euro vergoeding per thuiswerkdag. Dat is conform de richtlijn van het Nibud. De huidige verschillen zijn groot. Zo krijgen medewerkers op de ene hogeschool wel een internetvergoeding van 25 euro per maand, maar geen thuiswerkvergoeding. Elders krijgen medewerkers een vaste thuiswerkvergoeding van 30 euro per maand, naar rato van het dienstverband. Over afgelopen jaar hebben de meeste hbo-medewerkers een eenmalige vergoeding ontvangen. Ook hierin zijn grote verschillen.

De AOb laat weten geprobeerd te hebben tot een centrale cao-afspraak te komen, maar volgens de bond wilden de werkgevers dit niet. Gezien de onderlinge verschillen, is het volgens de bond wel verstandig. “Het is onwenselijk mensen die hetzelfde werk doen verschillend te belonen”, aldus AOb-bestuurder Douwe van der Zweep.

De cao hbo is stilzwijgend verlengd en loopt nog tot 1 oktober 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris