Halvering collegegeld ook voor andere lerarenopleidingen

7 december 2017 – Studenten die vanaf collegejaar 2018/2019 kiezen voor een lerarenopleiding, hoeven de eerste twee jaar maar de helft van het collegegeld te betalen. Deze afspraak was al gemaakt voor pabo-studenten, maar wordt uitgebreid naar lerarenopleidingen voor het voortgezet- en beroepsonderwijs. Dat meldt Rijksoverheid.nl naar aanleiding van de behandeling van de  onderwijsbegroting in de Tweede Kamer.

Blijf nu op de hoogte

25334 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De uitbreiding van de regeling moet bijdragen aan het tegengaan van het lerarentekort, betoogde minister Ingrid van Engelshoven van OCW vanmorgen. De korting is bedoeld voor studenten die vanaf studiejaar 2018/2019 voor het eerst beginnen met een opleiding in het hoger onderwijs. In totaal krijgen zij maximaal twee jaar halvering van het collegegeld.

“Steeds meer scholen hebben problemen om bij ziekte van een leraar een vervanger te vinden. Het lerarentekort stelt het onderwijs dus voor een grote, gezamenlijke opgave”, aldus Van Engelshoven. “Het tekort loopt weliswaar langzamer op dan eerder geraamd, maar actie hierop is hard nodig. Door deze flinke korting op het collegegeld verleiden we aankomende studenten nog meer om voor de klas te gaan staan.”

De collegegeld-afspraken uit het regeerakkoord worden nu verder uitgewerkt in een wetsvoorstel.

Door: Redactie Ambtenarensalaris