Handreiking aanpak werkdruk primair onderwijs

14 november 2017 – Om de werkdruk in het basisonderwijs aan te pakken, ontvangen alle basisscholen deze week de brochure ‘Ruimte in Regels’. Leraren blijken vaak te veel papierwerk te doen, omdat ze niet weten wat nu wel en niet verwacht wordt. De brochure van het ministerie van OCW moet duidelijkheid geven over wat er aan administratie en verantwoording gedaan moet worden. Dat meldt Rijksoverheid.

Een van de oorzaken van de hoge werkdruk in het primair onderwijs is de regeldruk. De handreiking van het ministerie is een van de manieren om die druk te helpen verminderen. “We doen als ministerie en inspectie zoveel mogelijk om te helpen, maar er ligt ook een belangrijke rol voor scholen zelf”, aldus onderwijsminister Slob.

Minder verplicht dan verwacht
In de brochure staan concrete vragen en antwoorden die inspireren om het werk anders te organiseren. Ook biedt het stof tot gesprek in de lerarenteams. De handreiking laat zien dat er minder verplicht is dan verwacht. Zo zijn groepsplannen niet verplicht en hoeven scholen niet bij te houden hoeveel uur ze per week aan welk vak besteden. Ook zijn er geen vaste voorschriften voor een lesvoorbereiding of dagplanning. Leraren hebben de ruimte hier keuzes in te maken. “Kijk daar samen kritisch naar. Want niemand is leraar geworden om allerlei overbodige administratie bij te houden”, zegt Slob.

Het kabinet trekt de komende jaren 450 miljoen uit om de werkdruk te verminderen. Naast de brochure komt er ook een vervolg op Operatie Regels Ruimen. Om samen met het onderwijs de werkdruk aan te pakken, bezoekt Slob de komende tijd veel scholen. “We willen dat leraren in de praktijk echt verschil gaan merken. Daar hebben we hun ideeën en ervaringen hard bij nodig.”

Door: Redactie Ambtenarensalaris