Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Inkomenstoelage OOP voortaan verwerkt in salaris

23 januari 2020 – De inkomenstoelage voor onderwijsondersteuners in het primair onderwijs, wordt vanaf deze maand verwerkt in het salaris en niet meer apart op de loonstrook vermeld. Het gaat om een bedrag van € 35,33 per maand bij een volledige betrekking.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Voor leraren werd de inkomenstoelage al per 1 september 2018, bij de invoering van de nieuwe salarisschalen, in de salarissen verwerkt.

Nieuwe functies oop en directie
Zoals afgesproken in de nieuwe cao PO moet het functiegebouw voor oop’ers en directieleden uiterlijk 1 augustus dit jaar geactualiseerd zijn en de salarisschalen daarop aangepast. Voor de directiefuncties betekent dat dat de huidige directietoelagen dan ook in de salarissen verwerkt zijn.

Door: Redactie Ambtenarensalaris