Internetconsultatie nieuwe functiebeschrijvingen primair onderwijs

7 mei 2018 – Leraren in het primair onderwijs krijgen volledig nieuwe functiebeschrijvingen die beter moeten aansluiten bij de vele taken die leraren uitvoeren. Aan de nieuwe functies is ook een hoger salaris verbonden.

Blijf nu op de hoogte

40712 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Belanghebbenden kunnen nu via een internetconsultatie op het voorstel reageren.

Beginnende leraren starten nu in de LA-schaal. In deze schaal zijn verreweg de meeste leraren ingeschaald. Daarnaast bestaan de LB en LC schaal voor leraren met een specialisatie of extra taken. In het nieuwe functievoorstel verdwijnen de huidige drie schalen en komen er vier nieuwe beschrijvingen voor in de plaats. Grofweg wordt de indeling als volgt:

  • Functie 1: starters zonder eindverantwoordelijkheid voor een groep
  • Functie 2: standaardfunctie voor leraren die lesgeven, handelingsplannen schrijven, oudergesprekken voeren, zorgleerlingen in de klas hebben etc. De functie is vergelijkbaar met de huidige LA-schaal, maar met een salaris dat beter past bij de zwaarte van de functie.
  • Functie 3: voor leraren met een specialisatie zoals rekenen of ict. Naast het leraarschap doen zij ook beleidsmatig werk.
  • Functie 4: voor leraren met een specialisatie die daarnaast bovenschoolse taken verrichten, wetenschappelijk onderzoek doen of meerjarig beleid ontwikkelen.

In de nieuwe situatie komt er aan de onderkant een functie (functie 1) bij en wordt functie 2 de standaard. Het salaris in deze functie ligt hoger dan in de huidige LA-schaal. Over de precieze hoogte wordt nog onderhandeld. Uitgangspunt is dat het salaris in functie 2 vergelijkbaar wordt met de LB-schaal in het voortgezet onderwijs, maar daarvoor is het huidige budget van 270 miljoen nog te weinig.

De huidige schalen zijn sinds 2006 niet meer aangepast, terwijl er in de tussentijd veel in de werkzaamheden veranderd is en er veel meer taken bijgekomen zijn. Onder andere door het passend onderwijs is het werk van leraren de afgelopen jaren veel complexer geworden waar een hoger salaris bij hoort.

Vul de internetconsultatie in voor 17 mei
Omdat het om een grote verandering gaat met veel impact, willen bonden en PO-Raad graag weten of leraren zich in de nieuwe functies kunnen vinden en of het recht doet aan alle taken. Daarom roepen ze alle leraren op voor 17 mei 11 uur de internetconsultatie in te vullen. De uiteindelijke teksten komen in de cao en worden daarmee bindend.

Door: Redactie Ambtenarensalaris