Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Inzet bonden en werkgevers CAO HBO 2023 bekend

7 maart 2023 – Met het binnenkort aflopen van de cao hbo, hebben bonden en werkgevers hun inzet voor een nieuwe cao uitgewisseld. De bonden zetten in op koopkrachtbehoud met een looneis van 14 procent. De werkgevers berekenen deze maand welke arbeidsvoorwaardenruimte voor de looptijd van de cao beschikbaar is.

De huidige cao loopt nog tot 1 april 2023. Beide partijen zetten in op een nieuwe cao met een looptijd van een jaar, tot 1 april 2024.

Automatische prijscompensatie
Naast een looneis van 14 procent, die overeenkomt met de inflatie in de periode oktober 2021 tot en met oktober 2022, willen de bonden toewerken naar een afspraak dat de lonen in de toekomst automatisch met de prijzen meestijgen. Ook willen de bonden een hogere vergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen en een minimumbedrag voor thuiswerkdagen.

Inschaling
Een ander belangrijk punt voor beide partijen is de inschaling van medewerkers. De verschillen tussen hogescholen blijken onevenredig groot te zijn. Daarom pleiten de bonden voor betere afdwingbare cao-afspraken en het stoppen van de downgrading van onderwijzend personeel waarbij schaal 11 de laagste schaal moet zijn voor docenten. Concreet betekent dat dat er functies moeten komen waarin het onderscheid tussen een docent in schaal 11 en 12 duidelijk is. Ook moet duidelijk zijn hoe je automatisch naar een hogere functie kunt doorstromen.

Long covid en werkdruk
Andere punten die de bonden in hun inzet benoemen zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor medewerkers met long covid en naar rato 200 uur ‘vrije ruimte’ om medewerkers meer lucht te geven in hun werk.

Bekijk hier de volledige inzet cao hbo 2023 van de bonden.
Bekijk hier de volledige inzet cao hbo 2023 van de Vereniging Hogescholen.

De onderhandelingen starten op 20 maart.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

49527 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris