Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Inzet CAO PO: flinke salarisverhoging en betaalde stages

13 april 2023 – 14,3 procent meer salaris, 750 euro stagevergoeding en een aanvullende toelage voor onderwijsassistenten en leraarondersteuners wanneer zij zelfstandig een groep moeten overnemen. Daar zetten de bonden op in voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De huidige cao loopt eind deze maand af.

Vandaag kwamen bonden en PO-raad in een eerste formele bijeenkomst bij elkaar en wisselden zij hun inzetten uit.

Om een nieuwe loonkloof te voorkomen is de looneis gelijk aan die voor het voortgezet onderwijs. Dat hebben de bonden eerder al afgesproken met de PO-Raad en VO-raad.

Compensatie voor lagere salarisschalen
Naast de algemene looneis van 14,3 procent, gebaseerd op de inflatie afgelopen jaar, pleiten de bonden voor een extra compensatie voor medewerkers in de lagere loonschalen. Deze groep wordt het hardst getroffen door de sterk gestegen prijzen.

Stagevergoeding
Een ander belangrijk onderwerp vinden de bonden een stagevergoeding voor stagiairs. In tegenstelling tot stagiairs in andere sectoren, worden zij vaak niet voor hun stage betaald. Om een lerarenopleiding aantrekkelijker te maken, vinden de bonden een stagevergoeding van 750 euro per maand bij een volledige werkweek, op zijn plaats. Deze vergoeding geldt overigens niet voor lio-stages waar al afspraken voor zijn gemaakt.

Toelage voor onderwijsassistenten en leraarondersteuners
Voor onderwijsassistenten en leraarondersteuners willen de bonden een toelage wanneer zij zelfstandig groepen overnemen. Deze toelage moet hun salaris aanvullen tot een lerarensalaris. Tegelijkertijd blijft het uitgangspunt dat onderwijsassistenten en leraarondersteuners niet zelfstandig een groep zouden moeten draaien, omdat zij hier simpelweg niet de bevoegdheid voor hebben. Toch komt dit door het grote lerarentekort steeds vaker voor. De bonden zijn dan ook van mening dat zij daar ook voor betaald moeten krijgen.

Arbeidsongeschiktheid en reiskosten
Andere punten die de bonden in hun inzet benoemen zijn een collectieve aanvullende verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en een hogere reiskostenvergoeding vanwege de toegenomen vervoerskosten. Een belangrijk argument voor de collectieve verzekering is het grote aantal onderwijsmensen dat door long covid is ontslagen.

Bekijk hier de volledige inzet van de bonden.
Bekijk hier de volledige inzet van de PO-Raad.

De komende weken vinden de inhoudelijke onderhandelingen plaats.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris