Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Kabinet dekt loonsverhoging voortgezet onderwijs

28 mei 2018 – De loonsverhoging voor het voortgezet onderwijs wordt gedekt in de bekostiging van 2018. Dat heeft het kabinet bevestigd aan de VO-raad.

Blijf nu op de hoogte

48638 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Het gaat om de door de VO-raad geadviseerde verhoging van 2,35 procent per 1 juni a.s. Volgens de VO-raad bestaat de loonsverhoging uit drie onderdelen: verwachte contractloonmutatie, ruimte in de bekostiging van 2017 en de dit jaar gestegen pensioenpremies.

Opbouw verhoging 
De contractloonstijging van de markt geldt als basis voor de verhoging. Volgens de laatste ramingen komt deze in 2018 uit op 2,2 procent. Daar komt 1 procent bij vanuit de eenmalige uitkering van 500 euro die in 2017 is uitgekeerd (conform de CAO VO 2016 – 2017) en ook dit jaar beschikbaar is.

Van de 3,2 procent uit de contractloonstijging en loonruimte wordt 0,85 afgetrokken voor de pensioenpremie die dit jaar met 1,4 procent omhoog gegaan is. Volgens de VO-raad is een eventuele compensatie vanuit de overheid afhankelijk van de ontwikkeling van de pensioenpremies in marktsectoren. Omdat andere pensioenfondsen gemiddeld genomen een lichte premiedaling hebben doorgevoerd, wordt de ABP-pensioenpremiestijging niet gecompenseerd maar wordt een deel van de loonruimte gebruikt om de hogere pensioenpremie te betalen. De beschikbare loonruimte komt daarmee op de loonsverhoging van 2,35 procent.


Bron: VO-raad

Door: Redactie Ambtenarensalaris