Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Kabinet investeert 460 miljoen in onderwijs, maar staking gaat door

4 november 2019 – Het kabinet stelt 460 miljoen euro extra beschikbaar voor het primair- en voortgezet onderwijs. Een groot deel van dit geld blijkt niet structureel, terwijl steeds actie is gevoerd voor structurele investeringen.

Blijf nu op de hoogte

47233 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Daarom kan de investering niet rekenen op de goedkeuring van de onderwijssector en gaat de aangekondigde onderwijsstaking woensdag door.

De afspraken met het kabinet werden vrijdagmiddag vastgelegd in een convenant en door minister Slob, de werkgevers en onderwijsbonden ondertekend. AOb-voorzitter Verheggen liet weten blij te zijn met het convenant en blies daarop de komende staking af. Dat schoot in het verkeerde keelgat van de achterban. Die liet, evenals de vakbond Leraren in Actie en actiegroep PO in actie, weten dat er veel meer bij moet dan de toegezegde 460 miljoen. Slechts 16,5 miljoen euro op het hele bedrag is structureel. Dit geld is bedoeld voor een verhoging van de salarissen in het speciaal onderwijs. In het convenant is 150 miljoen uitgetrokken voor arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs en 150 miljoen voor werkdrukverlichting in het voortgezet onderwijs.

AOb-voorzitter Verheggen opgestapt
Vanwege de onvrede was er zondag crisisberaad bij de grootste onderwijsvakbond, met als resultaat dat het AOb-hoofdbestuur afstand doet van het convenant en leden oproept woensdag toch te staken. Een persoonlijk drama voor Verheggen die daarop besloot af te treden als voorzitter. “Ik had het convenant niet direct moeten tekenen, maar het in het weekeinde aan het hoofdbestuur moeten voorleggen en een ledenraadpleging moeten houden. Daarom heb ik nu besloten af te treden”, aldus Verheggen.

Ook vakbond CNV trok de staking vrijdag in en kwam hier vervolgens op terug. Waarnemend voorzitter Jan de Vries spreekt van “een inschattingsfout van ons om met dit resultaat de staking af te blazen.” CNV blijft het convenant echter wel steunen, omdat de bond de 460 miljoen niet wil laten liggen. Ook de werkgeversorganisaties PO-Raad en VO-raad blijven het convenant steunen. “Het is van groot belang dat het geld zo spoedig mogelijk naar de besturen en teams gaat om aan de slag te gaan met het lerarentekort”, schrijven zij.

Ondanks het terugtrekken van de AOb uit het convenant, heeft minister Slob laten weten dat de 460 miljoen beschikbaar blijft. “Het doel van het akkoord is om zoveel mogelijk krachten te bundelen om het personeelstekort in het onderwijs verder aan te pakken.”

Stakingsuitkering
Vakbondsleden die woensdag alsnog gaan staken, kunnen blijven rekenen op een stakingsuitkering uit de stakingskas, hebben de bonden laten weten.

Door: Redactie Ambtenarensalaris