Ketenbepaling bij ziekte afgeschaft voor primair onderwijs

9 juli 2018 – Vanaf komend schooljaar mogen invalkrachten die invallen voor zieke leraren in het primair onderwijs meer contracten krijgen. De ketenbepaling uit de Wet werk en zekerheid (Wwz) is dan voor deze groep niet langer van toepassing.

Blijf nu op de hoogte

42155 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat zegt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vooruitlopend op een wetswijziging.

Sinds de invoering van de Wwz vallen leraren in het bijzonder onderwijs onder de ketenbepaling. Daardoor krijgen invalkrachten na een aantal tijdelijke contracten recht op een vaste baan. In de praktijk blijkt de regeling niet te werken. Vooral bij invalwerk door ziekte kunnen invalkrachten maar een of enkele dagen bijspringen waardoor ze snel door het maximaal aantal contracten heen zijn. Dit bemoeilijkt het aantrekken van invallers. Een onwenselijke situatie met het toch al oplopende lerarentekort.

Daarom hebben de regeringspartijen nu afgesproken dat de ketenbepaling niet geldt voor leerkrachten in het primair onderwijs die invallen voor zieke collega’s.

Dit wordt na de zomer geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Vooruitlopend daarop heeft de minister het verzoek van werkgevers en werknemers om uitzonderingen op de ketenbepaling te maken, per ministeriƫle regeling goedgekeurd en getekend. Dit verzoek is ook verwerkt in het onderhandelaarsakkoord cao PO 2018 en zal als afspraak door de cao-partijen in de cao-tekst opgenomen worden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris