Laatste bindingstoelage primair onderwijs

9 juli 2018 – De jaarlijkse bindingstoelage voor medewerkers in het primair onderwijs wordt komende maand voor de laatste keer uitbetaald. Vanaf september wordt de bindingstoelage, evenals het schaaluitloopbedrag en de inkomenstoelage, niet meer als afzonderlijk bedrag uitgekeerd.

Blijf nu op de hoogte

42158 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Reden van het vervallen van de bindingstoelage zijn de nieuwe salarisschalen voor het PO die per 1 september ingaan. Alle toelagen zijn voortaan in de salarissen verwerkt. In de nieuwe cao worden alleen het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de uitkering voor de Dag van de Leraar nog apart uitbetaald.

De bindingstoelage PO is dit jaar net zo hoog als in 2017 en bedraagt bij een normbetrekking:

Leraar: €760,68
Directiefunctie: €232,90
Onderwijsondersteunend personeel schaal 9 (mits betaald op of boven het schaalmaximum): €232,90

Door: Redactie Ambtenarensalaris