Leraren bezorgd over rechtszaak

22 mei 2017 – “Het mag niet zo zijn dat leraren strafrechtelijk vervolgd kunnen worden als er ongelukken op of rondom school gebeuren. De school is eindverantwoordelijk”, aldus Loek Schueler van CNV Onderwijs. Daarmee reageert zij op de strafzaak die vandaag begint tegen leraren en badmeesters die betrokken waren bij het schoolzwemmen in Rhenen waarbij de 9-jarige Syrische Salam verdronk. Dat meldt CNV Onderwijs.

Naar aanleiding van de zaak vragen leraren zich bezorgd af of zij nu ineens risico lopen strafrechtelijk vervolgd te worden als er een ongeluk gebeurt. Vooral nu aan het eind van het schooljaar wanneer er veel buitenschoolse activiteiten zijn, zoals kamp en sportdag. Volgens Schueler moeten scholen zorgen dat er een goed protocol is waarin ieders rechten en verantwoordelijkheden staan. “Leraren moeten dit protocol kennen en naleven, maar uiteindelijk is een school eindverantwoordelijk niet de individuele leraar.  En hoeveel je ook in een protocol opschrijft, je kan helaas nooit uitsluiten dat er toch ongelukken gebeuren. Het mag niet zo zijn dat leraren moeten vrezen dat ze vervolgd worden”, zegt Schueler.

CNV adviseert leraren om de protocollen van hun school te bekijken. Als zij vinden dat er punten ontbreken of niet helder zijn, moeten zij dit direct aankaarten. Schueler: “Wij roepen leraren op om zaken die zij onverantwoord vinden of waar zij zich zorgen over maken, altijd te bespreken in het team, met de schoolleiding en in de medezeggenschapsraad. Op basis daarvan kan een protocol aangepast worden, of kan besloten worden dat een activiteit (tijdelijk) gecanceld moet worden, tot er betere afspraken zijn over toezicht en voldoende begeleiding.”

De rechtszaak komt vanavond om 18:15 uur aan bod in het tv-programma EenVandaag. Schueler reageert daar op de impact van de rechtszaak voor de onderwijswereld.

Door: Redactie Ambtenarensalaris