Lerarentekort groeit minder hard, maar actie blijft nodig

29 november 2017 – Het lerarentekort loopt minder snel op dan eerder voorspeld, maar actie blijft nodig. Dat schrijven ministers Van Engelshoven en Slob van Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit de laatste arbeidsmarktramingen blijkt het tekort minder snel op te lopen dan verwacht. Dat betekent dat er niet in 2020, maar in 2022 een tekort van 4.100 fulltime basisschoolleraren is. Oorzaken zijn volgens de ministers dat er meer leraren van de opleiding komen, leraren later met pensioen gaan en parttimers meer zijn gaan werken.

Blijf nu op de hoogte

26207 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Zeilen bijzetten
De ministers beseffen dat ondanks de vertraging maatregelen nodig zijn om het tekort tegen te gaan. Daarbij benadrukken ze dat het lerarentekort niet alleen vanuit Den Haag opgelost kan worden. Zij zien ook een rol weggelegd voor de werkgevers, lerarenopleidingen en vakbonden. “Alleen als iedereen de zeilen bijzet, kunnen we deze uitdaging aangaan”, aldus Slob.

Omdat de ramingen zijn gebaseerd op cijfers uit 2015, zijn de effecten van de meest recente maatregelen nog niet mee geteld. Zo probeert het kabinet onder andere werkloze leraren terug voor de klas te krijgen. Hiervoor is een scholingsbudget van 2.500 euro per leraar beschikbaar. Ook is dit jaar bijna 10 miljoen uitgetrokken voor het omscholen van zij-instromers. Volgens de ministers is dat bedrag nodig omdat hiervoor meer belangstelling is dan gedacht. “De interesse van nieuwe instromers in het basisonderwijs is flink gestegen. Maar vooral het mbo profiteert van deze regeling. Daar kunnen ze de vakmensen goed gebruiken voor de klas”, zegt Van Engelshoven.

Daarnaast verwachten de ministers met de eerder genoemde investeringen van 430 miljoen voor werkdrukvermindering en 270 miljoen voor de salarissen het lerarenvak aantrekkelijker te maken. In aanvulling daarop wordt het collegegeld voor de pabo de eerste twee jaar gehalveerd.

Tekorten voortgezet en middelbaar onderwijs
Ook het voortgezet en middelbaar onderwijs houden een lerarentekort als er niets gebeurt, al ligt dit een stuk lager dan in het primair onderwijs. Voor het vo gaat het om 700 voltijdbanen in 2022, met name in de b├Ęta vakken en klassieke talen. Het mbo heeft vooral te maken met concurrentie uit de marktsector. Zo zijn er zoveel mogelijkheden voor technische mensen, dat het onderwijs het onderspit dreigt te delven. Ook hierin werkt het ministerie met de sociale partners sa

Door: Redactie Ambtenarensalaris