Deze maand eenmalige uitkering voortgezet onderwijs

15 oktober 2018 – Medewerkers in het voortgezet onderwijs krijgen deze maand een eenmalige uitkering van 1 procent van het (jaar)salaris. Dat is afgesproken in de cao VO 2018 – 2019.

Blijf nu op de hoogte

43117 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De uitkering wordt berekend door het maandsalaris van de maand oktober, inclusief de opbouw van vakantiegeld en eindejaarsuitkering, te vermenigvuldigen met 12 en over dit bedrag 1 procent te berekenen. Omdat de afgesproken 1 procent een percentage per jaar is, staat op uw salarisstrook 12 procent.

Rekenvoorbeeld
Uw maandsalaris inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering in oktober 2018 bedraagt 5000 euro.
Uw jaarsalaris is dan 12 x 5.000 euro = 60.000 euro.
1 procent van 60.000 euro is 600 euro. Dat is hetzelfde als 12 procent van 5.000 euro.

Naast de eenmalige uitkering zijn in de cao twee salarisverhogingen afgesproken, 2,35 procent per 1 juni 2018 en 2,15 procent per 1 juni 2019. |

De cao VO loopt nog tot 1 oktober 2019.

Door: Redactie Ambtenarensalaris