Deze maand flinke plus op loonstrook primair onderwijs

22 oktober 2018 – Deze week ontvangen medewerkers in het primair onderwijs hun salaris voor oktober. Naast de uitkering voor de Dag van de Leraar, worden deze maand ook de in de cao 2018 – 2019 overeengekomen eenmalige uitkeringen uitgekeerd.

Blijf nu op de hoogte

47579 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Voor leraren betekent dit een flinke plus op de loonstrook.

Uitkering Dag van de Leraar
Jaarlijks vindt in oktober de uitkering voor de Dag van de Leraar plaats. Een bedrag van 200 euro bij een volledige betrekking. Dit bedrag wordt maandelijks opgebouwd van januari tot en met oktober.

Eenmalige uitkering voor iedereen 
Ook de in de cao afgesproken eenmalige uitkering van 750 euro wordt deze maand uitbetaald. Deze uitkering is voor alle medewerkers in het primair onderwijs, dus ook voor directie en onderwijsondersteunend personeel. De uitkering wordt maandelijks opgebouwd over de maanden januari tot en met augustus 2018 tot maximaal 93,75 euro per maand bij een volledig dienstverband.

Eenmalige uitkering leraren
Omdat in het regeerakkoord extra geld is uitgetrokken voor de lerarensalarissen, is er voor leraren nog een extra uitkering van 42 procent. Ook deze uitkering wordt maandelijks opgebouwd van januari tot en met augustus. Voor iedere maand waarin u in 2018 een volledig dienstverband had, bouwt u 5,25 procent eenmalige uitkering op. Over maanden waarin u geen volledig dienstverband had, bouwt u een percentage op, op basis van de deeltijdfactor.

Door: Redactie Ambtenarensalaris