Medewerkers onderwijs gelukkig ondanks arbeidsvoorwaarden en werkdruk

16 mei 2016 – Medewerkers in het onderwijs zijn gelukkig. Met een 7,8 voor hun algehele geluksgevoel en een 7,3 voor werkgeluk, scoren ze bovengemiddeld. Desondanks blijven arbeidsvoorwaarden en werkdruk de hete hangijzers. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar TNS in opdracht van Driessen HRM.

Eerlijkheid en respect zijn belangrijke voorwaarden voor werkgeluk. Werkenden in het onderwijs zijn hier erg tevreden over. Maar liefst 89 procent van de respondenten voelt zich gerespecteerd en 84 procent kan zichzelf zijn.

Verstoorde werk-privébalans
Zoals ook blijkt uit initiatieven als PO in Actie, zijn medewerkers in het onderwijs beduidend minder tevreden over hun arbeidsvoorwaarden. Slechts 48 procent vindt dat de arbeidsvoorwaarden in verhouding staan tot de werkzaamheden. Ook bevestigt het onderzoek dat de sector leidt onder een verstoorde werk-privébalans. Maar 53 procent vindt de balans in orde. De rest twijfelt of is ontevreden. In vergelijking met andere sectoren is de tevredenheid laag. 38 procent is (zeer) ontevreden over de werkbelasting en maar liefst 59 procent werkt regelmatig in eigen tijd. Ook hierin wijkt het onderwijs sterk af van andere branches. Daarentegen is 89 procent gemotiveerd om hard te werken, terwijl maar 67 procent trots is op de eigen organisatie.

Waardevol
Driessen geeft aan dat wanneer onderzoek gedaan zou worden naar de meest waardevolle sector ter wereld, het onderwijs met stip op 1 zou staan. Medewerkers in het onderwijs zijn dan ook zeer positief over de waarde van hun werk. Maar liefst 93 procent vindt dat het werk ertoe doet en 94 procent zegt door het werk iets te kunnen betekenen voor anderen. Vergeleken met andere sectoren, liggen deze cijfers erg hoog. Waardevol werk is een belangrijke graadmeter voor geluk. Driessen stelt dan ook dat het onderwijs ‘goud in handen’ heeft.

Door: Redactie Ambtenarensalaris