Medewerkers primair onderwijs meest bevlogen, maar vaker ziek

9 oktober 2017 – Medewerkers in het primair onderwijs zijn het meest bevlogen van alle overheidssectoren. Tegelijkertijd is het ziekteverzuim de laatste twee jaar toegenomen met werkdruk als belangrijkste oorzaak. Dat blijkt uit de Onderwijsatlas van het Arbeidsmarktplatform PO.

Ziekteverzuim
Na jarenlange daling, is het ziekteverzuim in 2015 toegenomen naar 6,4 procent. Een jaar eerder lag het verzuim nog op 6,1 procent. Het verzuim is het hoogst onder ouderen. Met een op de vier leraren boven de 55 jaar, gaat het om een relatief grote groep. Naast een hoger verzuim is ook de duur van het verzuim onder ouderen gemiddeld langer dan van jongere leraren. Een kwart van de onderwijzers ziet de werkdruk als belangrijkste oorzaak van het verzuim.

Ondanks de ervaren werkdruk zijn werknemers in het primair onderwijs zeer bevlogen. Zo’n 94 procent van alle werknemers is trots op het werk en bijna 88 procent is enthousiast over het beroep. Ook geeft een groot deel van de medewerkers aan dat het werk hen inspireert. Met deze cijfers, scoort het primair onderwijs het hoogst van alle overheidssectoren.

Lerarentekort
Het lerarentekort neemt in heel Nederland toe tot een geschatte 6.000 voltijdbanen in 2022. De grootste knelpunten worden verwacht voor de Randstad, Gelderse vallei en Centraal Groningen. Tegelijkertijd neemt het aantal pabo-studenten de komende jaren verder af. Dit geldt ook voor het aantal dat de pabo met een diploma verlaat en dus beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Waar het aantal studenten in 2017 nog op 19.299 ligt, komt dat in 2021 uit op een raming van 15.768. Hoewel de terugloop zal afvlakken, wordt voor de komende tien jaar een verdere daling voorzien.

Ondanks een kleiner aanbod van nieuwe aanwas, neemt de tevredenheid van de studenten toe. Bijna driekwart is in 2017 tevreden met de studie. Daarnaast ontving in 2015 bijna 80 procent van de startende leraren begeleiding om vroegtijdige uitval te voorkomen.

Meer resultaten zijn te lezen in de Onderwijsatlas.

Door: Redactie Ambtenarensalaris