Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Meer ondersteuners, minder directieleden in primair onderwijs

30 september 2020 – Het aantal onderwijsondersteuners in het primair onderwijs nam tussen 2014 en 2019 met ruim 30 procent toe. Tegelijkertijd daalde het aantal directiefuncties met zo’n 10 procent.

Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Dat zijn enkele conclusies uit de arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2020 van het Arbeidsmarktplatform PO.

Grotere instroom vanaf de pabo
Een andere ontwikkeling die uit het rapport naar voren komt, is een toename van de instroom op de pabo. In 2015 kozen nog 3.900 studenten voor de pabo, in 2019 lag dat aantal op 5.200. Dit komt vooral door een grotere interesse in de deeltijd- en duale opleidingen en de aanzienlijke stijging van het aantal subsidies voor zij-instroomtrajecten. Het aanbod aan nieuwe leraren, met name vanaf de pabo is echter onvoldoende om in de vraag naar leraren te voorzien. Wel hebben afgestudeerden vaker een grotere baan en maken ze eerder aanspraak op een vaste aanstelling.

Meer tijdelijke contracten
Tegelijkertijd is het aandeel tijdelijke contracten toegenomen, vooral bij het onderwijsondersteunend personeel. Dit hangt vooral samen met de toename aan oop’ers en de instroom van jongeren. Zij starten vaak met een tijdelijke aanstelling.

Leraren grotendeels in schaal L10
Over het salaris zijn de medewerkers in het primair onderwijs kritisch. Slechts 29 procent is hier positief over. In 2019 was ruim 71 procent van de basisschoolleraren ingedeeld in schaal L10, een lichte daling ten opzichte van een jaar eerder. Tussen 2018 en 2019 nam het aandeel leraren in schaal L11 licht toe. In het speciaal (basis)onderwijs is 85 procent ingedeeld in schaal L11. Dit aandeel is sinds 2018 wel licht gedaald, evenals het aandeel in L12 terwijl het aandeel in L10 licht toenam.

Bekijk hier de volledige arbeidsmarktanalyse primair onderwijs 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris