Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Moeizame onderhandelingen CAO VO

16 mei 2022 – De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs verlopen moeizaam. Op de speerpunten, het aanpakken van de werkdruk en verhogen van de lonen, komen de werkgevers nog onvoldoende tegemoet aan de wensen van de bonden. “We naderen het punt waarop de loonruimte een breekpunt wordt in de onderhandelingen”, aldus onderhandelaar Jelmer Evers van de AOb.

300 miljoen voor werkdruk
Voor het verlagen van de werkdruk is in het Onderwijsakkoord 300 miljoen beschikbaar gesteld. Om te zorgen dat deze investeringen niet vervallen, is het van belang dat bonden en werkgevers voor 15 juli afspraken maken over de besteding hiervan. De werkgevers willen dit graag net als bij het PO overlaten aan de teams, maar de bonden voelen meer voor individuele afspraken en kaders. Met de grote teams in het voortgezet onderwijs, met verschillende vakgroepen en jaargangen, is de AOb bang dat er personen en groepen ondergesneeuwd raken als de teams de werkdrukmiddelen zelf gaan verdelen.

Ook moeten er afspraken gemaakt worden over de besteding van de 53 miljoen aan professionaliseringsmiddelen uit het Onderwijsakkoord. Geld dat bedoeld is voor professionalisering op het gebied van basisvaardigheden en curriculumherziening.

Om te zorgen dat gemaakte afspraken nog effect hebben in het nieuwe schooljaar, moet er voor juli duidelijkheid zijn. Zeker een loonsverhoging mag volgens Evers niet te lang op zich laten wachten omdat iedereen nu de gevolgen van de oplopende inflatie ondervindt.

De huidige cao liep tot 1 januari, maar is stilzwijgend verlengd tot en met 31 december 2022, waardoor alle daarin gemaakte afspraken vooralsnog van toepassing blijven.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris