Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nederlandse leraren goed betaald, achterstand groot

11 september 2019 – Nederlandse leraren worden internationaal gezien goed betaald, maar de salarisachterstand met andere hogeropgeleiden is hoog. Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in het rapport Education at a Glance 2019.

Blijf nu op de hoogte

47939 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salarisachterstand
“Het salaris van leraren heeft direct impact op de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep”, schrijft de OESO. Nederlandse leraren verdienen in verhouding tot hun collega’s in het buitenland weliswaar goed, maar de salarisachterstand met andere hogeropgeleiden is zeker in het primair onderwijs hoog (29 procent in 2018). In het voortgezet onderwijs is dat verschil ‘maar’ 11 procent.

In de problematiek rondom het lerarentekort staat Nederland niet alleen. Ook in veel andere OESO-landen gaan veel leraren met pensioen en is werving van nieuwe, jonge leraren een stevige uitdaging. Betere startsalarissen en carri√®reperspectieven bieden uitkomst. Daarom adviseert de OESO regeringen om meer in het lerarenberoep te investeren en de aantrekkelijkheid te vergroten. “Het salaris be√Įnvloedt de beslissing om naar een lerarenopleiding te gaan, om leraar te worden na het afstuderen, om terug te keren naar het onderwijs na een andere baan of om leraar te blijven”, aldus de OESO.

De gaten die door de pensioengolf ontstaan, moeten landen niet koste wat kost willen dempen. Goed onderwijs vereist goed opgeleide leraren. “Intellectueel kapitaal is het meest waardevolle bezit van onze tijd geworden”, schrijft de OESO. Alleen met kennis kan de wereld, volgens de OESO, de strijd aan met technologische ontwikkelingen, migratie en klimaatverandering.

Door: Redactie Ambtenarensalaris