Ambtenaren rijden het goedkoopst in een private leaseauto.

Meer informatie

Nieuwe CAO bestuurders PO en VO 2020

22 oktober 2020 – Er is een nieuwe cao voor bestuurders in het primair- en voortgezet onderwijs voor 2020. In beide cao’s gaan de salarissen per 1 januari 2020 met 3,4 procent omhoog. Ook wordt een eenmalige uitkering van 4.000 euro uitgekeerd.

Blijf nu op de hoogte

47260 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Uiteindelijk is het doel om tot een gezamenlijke bestuurders-cao voor het funderend onderwijs te komen. Voor de ontwikkeling van een geïntegreerd loongebouw voor de bestuurders in het PO en VO is meer tijd nodig. Daarom is besloten beide cao’s tot 1 januari 2021 ongewijzigd door te laten lopen  en zijn alleen een algemene salarisverhoging en een eenmalige uitkering afgesproken.

Voor zowel de salarisverhoging als de eenmalige uitkering geldt dat de normen volgens de Wet normering topinkomens (WNT) niet mogen worden overschreden.

De eenmalige uitkering van 4.000 euro is naar rato van de diensttijd en werktijdfactor in de maanden januari tot en met oktober 2020. Deze wordt deze of komende maand uitgekeerd. Ook de salarisverhoging wordt deze of komende maand met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 uitbetaald.

Extra eenmalige salarisverhoging bestuurders PO
Voor bestuurders in het primair onderwijs is daarnaast afgesproken dat de toelage levensloop en de maandelijkse nominale uitkering van € 35,33, net als in de reguliere cao primair onderwijs, komen te vervallen. In plaats daarvan ontvangen bestuurders in het primair onderwijs deze of komende maand een extra eenmalige salarisverhoging van 1,3 procent.

Bekijk hier de salaristabellen bestuurders PO 2020 en de salaristabellen bestuurders VO 2020

Door: Redactie Ambtenarensalaris