Nieuwe cao hbo beschikbaar

23 mei 2017 – De nieuwe cao 2017 – 2018 voor medewerkers in het hoger beroepsonderwijs is beschikbaar. In maart bereikten de vakbonden een akkoord met de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen. Het onderhandelaarsakkoord is nu uitgewerkt tot een definitieve cao.

De nieuwe cao hbo is een aanpassing van de vorige. In de nieuwe cao is onder andere een eenmalige uitkering van 500 euro overeengekomen. Dit bedrag wordt betaald in november 2017 en is gebaseerd op een voltijdbaan. Ook zijn er aanvullende afspraken gemaakt over de sociale zekerheid.

De nieuwe cao hbo 2017 – 2018 loopt van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2018.

Door: Redactie Ambtenarensalaris