Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nieuwe CAO Onderwijsadviesbureaus (GAO) definitief en beschikbaar

11 april 2019 – Het eerder bereikte onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO) 2019 – 2020 is goedgekeurd door de achterban. De cao-tekst is inmiddels ook beschikbaar.

Blijf nu op de hoogte

48881 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De cao met een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 februari 2020, kent twee salarisverhogingen: 2 procent per 1 januari 2019 en 1,5 procent per 1 augustus 2019*. Ook zijn er afspraken gemaakt over een 60+-regeling, waarbij werknemers vanaf 60 jaar vijf jaar gedeeltelijk onbetaald verlof kunnen nemen, met volledige pensioenopbouw. Na die vijf jaar volgt deeltijdontslag voor de uren van het onbetaald verlof. Deze regeling wordt gefinancierd vanuit het budget Levensfasebewust personeelsbeleid.

Verder sluiten de werkgevers, op hun kosten, voor alle werknemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering af en worden gedurende de looptijd van de cao het functiereferentie-gebouw en de daarin vermelde referentiefuncties bekeken.

* De structurele loonsverhoging van 1,5 procent per 1-8-2019 gaat bij de Stichting OnderwijsAdvies pas in per 1-1-2020. Een toelichting daarop vindt u in het akkoord.

Bekijk hier de volledige cao GAO 2019 – 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris