Nieuwe cao Wageningen Research definitief

31 juli 2017 – Alle betrokken partijen hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor Wageningen Research. Daarmee is de cao definitief geworden. Dat meldt vakbond FNV.

De nieuwe cao geldt van 1 april 2017 tot 1 april 2019 en kent onder andere twee salarisverhogingen. Met ingang van 1 november 2017 gaan de salarissen met 1,9 procent omhoog en een jaar later komt er nog 1,8 procent bij.

Verrekening reparatie WW
De premie voor de reparatie van het derde WW-jaar, zoals afgesproken in de vorige cao, wordt in 2018 verrekend.

Persoonlijk ontwikkelingsbudget
Vanaf 1 januari volgend jaar heeft iedere medewerker recht op een persoonlijk opleidingsbudget van gemiddeld 1 procent van het gemiddelde jaarsalaris van Wageningen Research. Ook de huidige twee ‘Keuzedagen’ worden ingezet voor scholing. Zowel het budget als de keuzedagen kunnen maximaal drie jaar gespaard worden, waardoor in totaal zes dagen en drie procent beschikbaar komen voor een meerdaagse of duurdere cursus.

Generatiepact
Wageningen Research heeft veel oudere werknemers die bovendien langer moeten doorwerken. Dit biedt weinig in- en doorstroommogelijkheden voor jongeren. Daarom wordt een generatiepact ingevoerd waarbij ouderen minder kunnen gaan werken en er ruimte komt voor jongeren. Voor de oudere werknemers is er de 60-80-100 regel: 60 procent werken, 80 procent salaris en 100 procent pensioen.

Werkdruk
In de cao Universiteiten zijn afspraken gemaakt over de werkdruk. Wageningen Research sluit hier bij aan. Daarom komt er een onderzoek voor heel Wageningen University & Research. Eind dit jaar moet er een plan van aanpak liggen over het terugdringen van de werkdruk en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Dit voorstel wordt vervolgens besproken met de vakbonden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris