Nieuwe CAO WAOJ (Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd)

3 juli 2018 – Bonden en werkgevers hebben ingestemd met de nieuwe cao voor adviesorganisaties voor onderwijs en jeugd (WAOJ). Daarmee is de cao een feit. Dat meldt CNV Onderwijs.

Blijf nu op de hoogte

42155 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

In maart werd al een onderhandelaarsakkoord bereikt voor de cao die van toepassing is op de CED-Groep, ABC Onderwijsadviseurs, OBD Noordwest, IJsselgroep, Schoolbegeleiding Zaanstreek-Waterland en de Timpaan Groep. Daarin stonden onder meer afspraken over reparatie van de WW/WGA en ANW-reparatie. Na raadpleging van de achterban is echter besloten deze reparaties niet uit te voeren. Afgelopen maand werd het gewijzigde akkoord aan de leden voorgelegd. Zij hebben daar nu een fiat op gegeven.

Alle afspraken zijn verwerkt in de cao WAOJ 2018. In hoofdlijnen gaat het om een eenmalige bonus van 200 euro in september, op basis van een voltijd dienstverband en een nieuwe regeling bij arbeidsongeschiktheid. Afgesproken is hierin de cao GAO (Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus) aan te houden. In de huidige afbouw geldt 100 procent gedurende het eerste jaar en 70 procent in het tweede jaar. In de nieuwe regeling ziet de afbouw er als volgt uit: 6 maanden 100 procent, 6 maanden 90 procent, 6 maanden 80 procent en 6 maanden 70 procent. Financieel gezien komt het op hetzelfde neer, maar de afbouw gaat geleidelijker.

Door: Redactie Ambtenarensalaris