Nieuwe lerarenfuncties primair onderwijs gelijkwaardig aan voortgezet onderwijs

1 oktober 2018 – De nieuwe lerarenfuncties voor het primair onderwijs zijn gelijkwaardig aan die in het voortgezet onderwijs. Dat meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) op basis van de waardering van de nieuwe functiebeschrijvingen met een genormeerd functiewaarderingssysteem.

Blijf nu op de hoogte

45079 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
De uitkomst rechtvaardigt volgens de AVS de claim dat de salarissen in beide sectoren gelijk zouden moeten zijn, wat nog steeds niet het geval is.

In de cao primair onderwijs 2018 – 2019 zijn nieuwe functieomschrijvingen opgenomen. De voormalige LA-, LB- en LC-functie zijn vervangen door L10, L11 en L12. De nieuwe functies zijn vervolgens gewaardeerd met het functiewaarderingssysteem voor primair onderwijs. Net als het systeem voor de andere onderwijssectoren, is dit functiewaarderingssysteem gebaseerd op Fuwasys, het systeem van de Rijksoverheid.

Gelijke scores
Uit de waardering blijkt de L10-functie een zelfde score te hebben als de LB-functie in het voortgezet onderwijs. Hetzelfde geldt voor de L11-functie die gelijk scoort met de LC-functie in het VO. Volgens de AVS is daarmee objectief vastgesteld dat de lerarenfuncties in primair onderwijs en voortgezet onderwijs even zwaar zijn.

Meting
Elke onderwijssector heeft een eigen functiewaarderingsysteem, gebaseerd op het functiewaarderingssysteem van de Rijksoverheid: Fuwasys. Omdat alle systemen dezelfde basis hebben, zijn ze bijna identiek. Het systeem meet de zwaarte van de functies aan de hand van 14 kenmerken. Elk kenmerk kent vijf scores van 1 tot en met 5. Elk kenmerk wordt gedefinieerd en kent een kenmerktoelichting en elke score kent ook een definitie en een toelichting.

Hogere waardering voor analyse en contact
Bij de waardering van de nieuwe lerarenfuncties voor het primair onderwijs onderwijs bleek dat er een hogere score moest worden toegekend aan de zogenaamde analysevaardigheden van de functie (het analyseren van onderwijsresultaten van leerlingen) en aan de zwaarte van de contacten (vooral de contacten met ouders zijn zwaarder geworden).

De AVS laat in haar bericht niet weten wat zij en de andere sociale partners met deze uitkomst gaan doen.

Bekijk hier de functiewaardering lerarenfuncties PO met scoretoelichting.

Door: Redactie Ambtenarensalaris