Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nieuwe salarisschalen CAO PO

8 januari 2019 – Conform de cao PO 2018 – 2019 gaan de salarissen in het primair onderwijs deze maand iets omhoog. Dit geld komt uit de functiemix en wordt verdeeld over twee momenten aan de salarissen toegevoegd.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Het geld van de functiemix, bedoeld om leraren in een hogere salarisschaal te plaatsen, werd niet overal benut. Daarom is in de cao afgesproken dat het bedrag per 1 januari 2019 en 1 januari 2020 bij de salarissen wordt gevoegd. Voor een leraar in salarisschaal L10 trede 7 gaat het dan om bedragen van 15 en 14 euro.

Bekijk hier de salarisschalen PO per 1 januari 2019.

Door: Redactie Ambtenarensalaris