Nog geen akkoord over nieuwe cao voortgezet onderwijs

21 december 2017 – Er is nog geen nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. De verschillen op belangrijke onderwerpen als salaris en werkdruk blijken nog te groot. Dat meldt de VO-raad.

Blijf nu op de hoogte

27348 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Nadat de onderhandelingen in november werden opgeschort, kwamen de onderhandelaars gister weer bij elkaar. Met name op het gebied van de salarissen en aanpak van de werkdruk, komen de onderhandelaars er nog niet uit.

De onderwijsbonden willen een inhaalslag maken op de lonen en pleiten daarom voor een loonstijging van 3,5 procent voor 2018, 1,25 procent boven de contractloonstijging in de markt. Ook pleiten ze voor een verhoging van de dertiende maand naar 8,33 procent. Volgens de VO-raad is de looneis meer dan de raad kan bieden.

Ook bestaat er nog een verschil van inzicht over de wijze waarop meer ontwikkeltijd en minder werkdruk gerealiseerd kan worden. Zo willen de bonden een individueel afdwingbare lessenreductie in de cao opnemen. De VO-raad is echter van mening dat de aanpak en vormgeving vooral op school moet plaatsvinden, in overleg met de leraren. Ook biedt het regeerakkoord geen extra middelen om de ambitie van de bonden waar te maken.

Eind januari praten de onderhandelaars verder.

Hieronder vindt u de wensen van de bonden en VO-raad.
Voorstel VO-raad
Inzet Algemene Onderwijsbond (AOb) / FNV Overheid
Inzet CNV Onderwijs

Door: Redactie Ambtenarensalaris